img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
101 LongPhiThien 164 /0
102 HongQuan 164 /0
103 Pitt 164 /0
104 ZiHBQ 164 /0
105 Keria 164 /0
106 Aky033 164 /0
107 Freez 164 /0
108 HappyPolla 164 /0
109 Nokia110i 164 /0
110 HotBoiHanQuac 164 /0
111 love84 164 /0
112 Kimochi 164 /0
113 Yamete 164 /0
114 GodOfLove 164 /0
115 Honda67 164 /0
116 Paris3 164 /0
117 MaTon 164 /0
118 KeHuyDiet 164 /0
119 oMeo 164 /0
120 Yudlee 164 /0
121 NguNgo 164 /0
122 Kurama 164 /0
123 vudoan2 164 /0
124 Teddy 164 /0
125 dp01 164 /0
126 NjnzaNu 164 /0
127 ConDiCho 164 /0
128 NgaoNgo 164 /0
129 LHP2 164 /0
130 ThangMatCax 164 /0
131 defftrai 164 /0
132 1Dao 164 /0
133 TrieuThiVan 164 /0
134 MaiDaoMaiKeo 164 /0
135 TaThan 164 /0
136 CuLua 164 /0
137 TruongPro3 164 /0
138 HoaCoTu 164 /0
139 ekacung 164 /0
140 TungLam 163 /0
141 lovefree 163 /0
142 Yiuin 163 /0
143 Akay 163 /0
144 DeoBiet 163 /0
145 DeoBiet1 163 /0
146 HoangDepZai 163 /0
147 IronMan 163 /0
148 DeoBiet2 163 /0
149 TrieuVan 163 /0
150 Yves 163 /0