img img

XẾP HẠNG

img img
 • Cấp độ
 • Võ huân
 • Guild
 • TLC
 • DCH
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS
1 Farmer12 146 /0
2 Farmer05 146 /0
3 Farmer14 146 /0
4 Farmer09 146 /0
5 Farmer13 146 /0
6 Farmer08 146 /0
7 Farmer01 146 /0
8 Farmer97 146 /0
9 HoaMai 146 /0
10 BeQuynh 146 /0
11 ChiPheo 146 /0
12 Alex 146 /0
13 DaoNe 146 /0
14 BeTien 146 /0
15 oNEOo 146 /0
16 TMTzBlue 146 /0
17 KuTrocBuff 146 /0
18 Camcu02 146 /0
19 Tri3 145 /0
20 TieuPhu 145 /0
img img

PHIÊN BẢN V22

img img
img img

NHÂN VẬT

img img
 • Đao khách
 • Kiếm khách
 • Thương khách
 • Cung Thủ
 • Đại phu
 • Thích khách
 • Cầm sư
 • Hàn Bảo Quân
 • Đàm Hoa Liên
 • Quyền sư
 • Diệu Yến
 • Tử hào
 • Thần Y
Đao khách
Đao khách Đao khách Đao khách Đao khách