THÔNG BÁO

Giang hồ hiệp khách tranh đoạt võ lâm bát đại kỳ bảo


Võ lâm đệ nhất ma đầu thiên ma Thần Quân Lục đệ tử Hàn Phi quan mang theo bát đại kỳ bảo Hỏa long đao Xông xáo giang hồ hưng cầm trong tay phục ma hoa linh kiếm Kiếm Hoàng truyền nhân Đàm hoa gió, cộng đồng phổ ra một đoạn nhiệt huyết võ hiệp truyền kỳ.Nhiệt huyết nghề nghiệp Đều có tuyệt kỹ


Từng cái nhân vật nghề nghiệp có được KUSO Biểu hiện ký hiệu cùng hoạt động động tác, để người chơi tiến hành trò chơi lúc càng có thể biểu hiện ra lập tức tâm tình.
Nghề nghiệp có đao, kiếm, thương, cung, đại phu, thích khách, cầm sư, hàn bảo quân, đàm hoa liên, quyền sư, mai liễu chân, tử hào, thần nữ cùng Cách đấu gia, người chơi nhưng theo tạo mình yêu thích nhân vật đặc sắc tiến hành trò chơi.

Kinh điển nhất tầm mắt Nhiệt huyết nhất giang hồ


Trò chơi trên tấm hình hiện ra đáng yêu lại rõ ràng phong cách, nhân vật nhân vật tinh mỹ tinh tế, thế giới trò chơi hiện ra hoa lệ lại chân thực thế giới võ hiệp.