img img

XẾP HẠNG

img img
 • Cấp độ
 • Võ huân
 • Guild
 • TLC
 • DCH
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS
1 BuWin 153 /0
2 UmBala 153 /0
3 LucTieuPhung 153 /0
4 Nico 153 /0
5 MasterFarm1 153 /0
6 NoSanaNoLife 153 /0
7 Artemis 153 /0
8 PhanKimLien 153 /0
9 BichDao 153 /0
10 Farmer14 153 /0
11 Farmer08 153 /0
12 Cauvang 153 /0
13 LucChiCamMa 153 /0
14 Farmer13 153 /0
15 Farmer97 153 /0
16 BeQuynh 153 /0
17 HoaMai 153 /0
18 Farmer01 153 /0
19 TayMonKhanh 153 /0
20 MasterCS 153 /0
img img

PHIÊN BẢN V22

img img
img img

NHÂN VẬT

img img
 • Đao khách
 • Kiếm khách
 • Thương khách
 • Cung Thủ
 • Đại phu
 • Thích khách
 • Cầm sư
 • Hàn Bảo Quân
 • Đàm Hoa Liên
 • Quyền sư
 • Diệu Yến
 • Tử hào
 • Thần Y
Đao khách
Đao khách Đao khách Đao khách Đao khách