img img

XẾP HẠNG

img img
 • Cấp độ
 • Võ huân
 • Guild
 • TLC
 • DCH
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS
1 HBQTest9 166 /0
2 DaoTest 161 /0
3 KiemTest 161 /0
4 ThuongTest 161 /0
5 CungTest 161 /0
6 DaiPhuTest 161 /0
7 NinTest 161 /0
8 CamSuTest 161 /0
9 HBQTest 161 /0
10 DHLTest 161 /0
11 QuyenSuTest 161 /0
12 MLCTest 161 /0
13 TuHaoTest 161 /0
14 TNTest 161 /0
15 DaoTest9 161 /0
16 KiemTest9 161 /0
17 ThuongTest9 161 /0
18 DPTest9 161 /0
19 NinTest9 161 /0
20 CamTest9 161 /0
HOT
OPEN BETA 10:00 5/11/2023
HOT
Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm cuối tuần
HOT
95% vật phẩm được bán trong NPC (05/11/2023)
HOT
Cập nhật gói tân thủ, GiftCode hỗ trợ tận răng từ cấp độ 1 đến cấp độ 100 (1/1/2024)
HOT
Phó bản mới [ĐẠI CHIẾN HỒN]
img img

PHIÊN BẢN V22

img img
img img

NHÂN VẬT

img img
 • Đao khách
 • Kiếm khách
 • Thương khách
 • Cung Thủ
 • Đại phu
 • Thích khách
 • Cầm sư
 • Hàn Bảo Quân
 • Đàm Hoa Liên
 • Quyền sư
 • Diệu Yến
 • Tử hào
 • Thần Y
Đao khách
Đao khách Đao khách Đao khách Đao khách