img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
1 DaoThan3 121 /0
2 DaoThan5 121 /0
3 DaoThan7 121 /0
4 DaoThan1 121 /0
5 DaoThan6 121 /0
6 DaoThan2 121 /0
7 DaoThan4 121 /0
8 BuffTao 121 /0
9 DPxDP 121 /0
10 Farmerx3 121 /0
11 Farmerx6 121 /0
12 Farmerx5 121 /0
13 Farmerx1 121 /0
14 Farmerx2 121 /0
15 Farmerx4 121 /0
16 Tisso 121 /0
17 Binz 121 /0
18 Anna 121 /0
19 DiepLienTu 121 /0
20 xxDao6xx 121 /0
21 Tiss 121 /0
22 Luxxx 121 /0
23 SsTuongVySs 121 /0
24 000004 121 /0
25 S2TuongVyS2 121 /0
26 Cuibap1 121 /0
27 Farmerx7 121 /0
28 000005 121 /0
29 00016 121 /0
30 00014 121 /0
31 00015 121 /0
32 Cuibap3 121 /0
33 ENel 121 /0
34 Cuibap2 121 /0
35 Cuibap 121 /0
36 Cuibap6 121 /0
37 Cuibap4 121 /0
38 Cuibap5 121 /0
39 Cuibap7 121 /0
40 000006 121 /0
41 ShitobiX 121 /0
42 ShitokiX 121 /0
43 ShitochiX 121 /0
44 Nam4 121 /0
45 Nam6 121 /0
46 Nam1 121 /0
47 ShitoshiX 121 /0
48 KimHien 121 /0
49 NLXNo3 121 /0
50 Nam3 121 /0