img img

Bảng xếp hạng Thế lực chiến

img img
Chính phái 368
Tà phái 223
Hạng Nhân vật Nghề Thế lực Cấp độ K/D Điểm
1 Farmer09 72 / 14
2 Farmer00 64 / 27
3 Farmer99 58 / 13
4 Brimstone 52 / 53
5 Farmer01 49 / 24
6 DieuNhi5 46 / 18
7 MasterKEN 38 / 15
8 Farmer59 38 / 16
9 mith 35 / 38
10 Artemis 25 / 18
11 MaFiAvn 21 / 29
12 ThatTinh 14 / 29
13 TruongVoKy 13 / 19
14 LucTieuPhung 12 / 32
15 o0oTieuVyo0o 11 / 20
16 PhuongGrad 9 / 35
17 Farmer05 7 / 6
18 ChiPheo 6 / 36
19 TranGiaLac 5 / 19
20 Otis 4 / 0
21 Grace 4 / 16
22 MonsTer 3 / 11
23 YingYu 3 / 23
24 So91 2 / 40
25 DepKep01 0 / 1
26 Farmer95 0 / 1
27 Finn 0 / 1
28 MaNu 0 / 1
29 0003 0 / 1
30 Farmer14 0 / 1
31 CaveBuff 0 / 1
32 TieuThanNu 0 / 1
33 ConGa 0 / 2
34 Trung 0 / 10
35 Caphe 0 / 20