img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
1 TenEmCungDep 160 /1
2 ooZues 160 /1
3 KimBinhNhi 160 /1
4 Witch 160 /1
5 1234 160 /1
6 Hanabi 160 /1
7 Hanzo 160 /1
8 MenMa 160 /1
9 MrGiaKhanh 160 /1
10 daokhachbmt3 160 /1
11 Thane 160 /1
12 oMeoMeo 159 /1
13 Kaii 159 /1
14 Steve 159 /1
15 kehapdiem 159 /1
16 xxZues 159 /1
17 SatThan 159 /1
18 ThienSat 159 /1
19 NganHa 159 /1
20 2tay2emDJ 159 /1
21 PhongSoi 159 /1
22 DauTiTham 159 /1
23 KimHuongNgoc 159 /1
24 PhuongwNguyen 159 /1
25 SilentHill 159 /1
26 HoaDa 159 /1
27 TuyetDao 159 /1
28 LoanDao 159 /1
29 Viego 159 /1
30 zCriss 159 /1
31 Geralt 159 /1
32 iHBQ 159 /1
33 HaDao 159 /1
34 Danger 159 /1
35 zzzzzzzzz 159 /1
36 EmXinHet 159 /1
37 BunnyKuto 159 /1
38 LeoParker 159 /1
39 ZzRuby 159 /1
40 EviL 159 /1
41 Tom01 159 /1
42 SophiaParker 158 /1
43 MissNice 158 /1
44 Darklord2 158 /1
45 Thuong3Chia 158 /1
46 Speep 158 /1
47 AustinParker 158 /1
48 BeDep 158 /1
49 DungHiepEm 158 /1
50 AnnaParkerr 158 /1