img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
51 CrissHoang 158 /1
52 KillChaos 158 /1
53 Enel 158 /1
54 HanBaoBao 157 /1
55 FuckYou 156 /1
56 DauTiHong 152 /1
57 LongNonLa 151 /1
58 Asahi 151 /1
59 HiepKhachFree 140 /1
60 [Mod]-TaPhai 170 /0
61 [Mod]-9Phai 170 /0
62 DaoPhu 165 /0
63 BichDaoo 165 /0
64 SiSa 165 /0
65 ThangMatLol 165 /0
66 PeDam 165 /0
67 NganKieuLong 165 /0
68 HangLong 165 /0
69 4Beo 165 /0
70 lFunnyPigl 165 /0
71 AnhCacTo 165 /0
72 TheSaw 165 /0
73 ZinZhao 165 /0
74 OneKill 165 /0
75 OnePunchMan 165 /0
76 Aky01 165 /0
77 Trade 165 /0
78 HoaSat 165 /0
79 Rain 165 /0
80 BiaHaNoi 165 /0
81 Tom02 165 /0
82 kehuyhoai 165 /0
83 Aky02 165 /0
84 xRosee 165 /0
85 THIENTAM 164 /0
86 HBQ1 164 /0
87 ThanYY 164 /0
88 PeIu 164 /0
89 ZinZin 164 /0
90 SoiQuan 164 /0
91 GirlMienTay 164 /0
92 ConDiLol 164 /0
93 LHP3 164 /0
94 HBQ2 164 /0
95 HBQ3 164 /0
96 HBQ4 164 /0
97 MauDayNha 164 /0
98 TieuThuong 164 /0
99 TayToHonChan 164 /0
100 lovee14 164 /0