img img

Bảng xếp hạng Võ huân

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
1 [Mod]-9Phai 170 /0
2 [Mod]-TaPhai 170 /0
3 Geralt 159 /1
4 BigMouse 161 /0
5 KillChaos 158 /1
6 THIENTAM 164 /0
7 xxZues 159 /1
8 HiepKhachFree 140 /1
9 PeDam 165 /0
10 Trade 165 /0
11 SAM2 163 /0
12 kehapdiem 159 /1
13 BOSSDragon 163 /0
14 EviL 159 /1
15 Steve 159 /1
16 ooZues 160 /1
17 KimBinhNhi 160 /1
18 Akay 163 /0
19 Sunnie 158 /0
20 Blueberry 162 /0
21 Naga 155 /0
22 IronMan 163 /0
23 Klaus 163 /0
24 Siro 163 /0
25 Maye 159 /0
26 love84 164 /0
27 Maya 155 /0
28 OnePunchMan 165 /0
29 Culi200Cu 161 /0
30 Enel 158 /1
31 Yiuin 163 /0
32 2tay2emDJ 159 /1
33 VuDoanNoBiTa 163 /0
34 ZzMaLeZz 155 /0
35 KeHuyDiet 164 /0
36 PeIu 164 /0
37 Yasuo 160 /0
38 kehuyhoai 165 /0
39 HeNiKen 158 /0
40 Moon 158 /0
41 Vicki 158 /0
42 TieuPhong 157 /0
43 Danger 159 /1
44 LongPhiThien 164 /0
45 kAtArYnA 162 /0
46 GodOfLove 164 /0
47 ZzRain 157 /0
48 ZinZhao 165 /0
49 KiemHoang 156 /0
50 V3rSace 158 /0