img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
201 DuDu 1,548,408,641
202 Farm13 1,513,432,977
203 DarkHero 1,496,960,374
204 SS30 1,486,829,827
205 SS32 1,485,691,912
206 Chem6 1,482,857,221
207 poi3 1,476,344,960
208 poi4 1,470,162,052
209 poi5 1,469,735,526
210 poi2 1,469,639,310
211 poi6 1,468,918,144
212 SS33 1,468,211,537
213 poi7 1,468,061,590
214 SS31 1,466,995,291
215 poi8 1,466,601,279
216 SS34 1,465,596,353
217 SS35 1,465,131,864
218 SS36 1,464,295,919
219 SS37 1,463,570,535
220 poi1 1,460,805,545
221 BUGATTI 1,455,988,665
222 BaoYen 1,446,507,922
223 BeTien 1,446,363,490
224 Zdaocui3 1,443,576,180
225 zDaoCui1 1,443,538,484
226 zDaoCui2 1,443,440,844
227 2111 1,442,765,213
228 zDaoCui 1,442,464,762
229 LamTri 1,442,361,522
230 nhaemgiaulam 1,437,313,490
231 Blue 1,433,382,839
232 S12345 1,428,804,803
233 BongXinh12 1,428,520,088
234 Zeus 1,424,522,869
235 dao3 1,406,399,140
236 DaoNe 1,406,095,388
237 ZiCam 1,402,807,118
238 Find 1,402,496,077
239 DaoSat 1,380,935,590
240 sommer 1,378,562,419
241 HaiNam 1,378,419,715
242 PhungTien 1,375,000,000
243 MyDoToa 1,373,332,380
244 izCam 1,366,660,040
245 Alex 1,365,081,595
246 Black 1,357,414,301
247 222221 1,356,804,732
248 BachYTienTu 1,353,623,103
249 HacLienHoa 1,349,674,868
250 BeQuynh 1,347,645,283