img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
151 Chu4 936,596,967
152 Finn 934,040,222
153 Chi3 933,613,748
154 222225 931,096,115
155 Arna 927,106,108
156 Jet4 926,475,617
157 Princes2 923,317,382
158 Camcu01 916,526,710
159 BAAL 915,752,654
160 Anna 915,394,558
161 SipDo 914,911,378
162 Farmer02 905,226,918
163 HuanNhiMui 902,448,561
164 SipHong 901,409,604
165 Aress 890,122,824
166 KiemPhongKlm 885,852,109
167 Escape04 881,324,362
168 omkyy 880,000,000
169 Princes3 875,533,653
170 Hayate 872,407,051
171 hbq3 866,567,010
172 chu3 864,741,713
173 Night 859,993,574
174 SipDen 856,798,771
175 farm03 856,298,330
176 BuWin 855,582,664
177 Tonight 847,233,872
178 MrCool 845,029,946
179 MeoConDeThuong 843,513,994
180 TyCan 840,718,093
181 Luxxx 839,749,157
182 Se7en 837,909,742
183 Ornn 836,630,531
184 LSDx7 835,936,140
185 Jet3 833,927,276
186 SipVang 832,679,922
187 Storm 828,919,968
188 Akira 826,719,284
189 Beby1 825,687,894
190 NgocQuy 822,967,737
191 LSDx4 817,725,225
192 NhinCaiLoz 817,666,655
193 Taric 816,314,655
194 khoai02 815,460,215
195 GoiTenAnhDi 810,297,565
196 NguyetDao 809,878,298
197 TTND 804,517,766
198 daopro1 804,092,832
199 ThietDao2 801,374,050
200 BuffChoi 800,000,000