img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
51 BanBCS 16,652,651,238
52 dpbufflove 16,164,498,035
53 HqbLol 16,051,691,320
54 dpman 15,970,193,188
55 d11024 15,750,000,000
56 LongPhiThien 15,663,038,347
57 HanKiem 15,625,948,358
58 HongQuan 15,344,823,038
59 Klaus 15,337,261,779
60 4Beo 15,239,621,561
61 Qua1 15,151,461,686
62 KhangNguyen 15,060,370,481
63 dsn001 15,000,000,000
64 dsn025 15,000,000,000
65 2tay2emDJ 14,564,598,529
66 HoangThuyLinh 14,388,815,155
67 TNxTN1 14,345,557,589
68 ThangMatLol 14,135,870,146
69 Neko 14,118,151,127
70 ToThanhXuan 14,064,059,134
71 Ruler2 14,005,062,253
72 dao01 13,953,142,300
73 GodOfLove 13,706,941,814
74 BeNgoan 13,591,883,528
75 1000Dong 13,587,669,862
76 HitxHot 13,547,455,946
77 d12008 13,500,000,000
78 ZiHBQ 13,381,299,493
79 IronMan 13,070,211,505
80 OnePunchMan 12,877,381,600
81 Steve 12,854,875,846
82 Pikachu 12,809,066,261
83 TieuMaThan 12,733,202,613
84 So99 12,500,000,001
85 PremiDinge 12,400,505,208
86 DaoPhu 12,308,642,110
87 TheGood 12,283,481,103
88 Darklord2 12,165,759,612
89 SatThan 12,161,582,641
90 zCriss 12,061,706,901
91 Yona 12,001,625,463
92 ThienSat 11,964,991,634
93 BanhChuoi 11,932,675,680
94 LHP2 11,927,840,618
95 vudoan2 11,903,993,608
96 TuHao2022 11,831,706,075
97 SuperStar 11,800,135,146
98 mama 11,765,698,180
99 Pansy 11,762,693,722
100 SilentHill 11,735,139,441