img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
4701 Majesty 30 /0
4702 EEEEE 30 /0
4703 sdasdasd 30 /0
4704 TheB 30 /0
4705 AngelBatBai 30 /0
4706 KingRen 30 /0
4707 omeli 30 /0
4708 goldver 30 /0
4709 OpDo 30 /0
4710 Lucifer 30 /0
4711 asdwdas 30 /0
4712 damkyy 30 /0
4713 omkyy 30 /0
4714 Cummins 30 /0
4715 LienDoanh 30 /0
4716 maki 30 /0
4717 Assasin1 30 /0
4718 c0gna12x 29 /0
4719 greed 29 /0
4720 Suol 29 /0
4721 NuNhan 29 /0
4722 NamNhan 29 /0
4723 Taxi03 29 /0
4724 Nataly 29 /0
4725 HBQ01 29 /0
4726 khogiukttx 29 /0
4727 Surfaces 29 /0
4728 TESTGAME 29 /0
4729 1hit 29 /0
4730 VLXX 29 /0
4731 nhiepphong4 28 /0
4732 Baek 28 /0
4733 Human1 28 /0
4734 SaKa 28 /0
4735 Beak 28 /0
4736 KhongLuiBuoc 28 /0
4737 DocHanh8x 28 /0
4738 ViTieuBao 28 /0
4739 NguyetKiem 27 /0
4740 HiepSizzz 27 /0
4741 Loli 27 /0
4742 HanPhiQuang 27 /0
4743 BanGoldChoTa 27 /0
4744 ChanhDay 27 /0
4745 NaCool 27 /0
4746 LaoTzu 27 /0
4747 vvvv 27 /0
4748 qqqqqqqq 26 /0
4749 MinhDuc 26 /0
4750 nhiepphong6 26 /0