img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
451 HBQ2 415,667,363
452 xzThanDao 415,465,283
453 DaoNe 414,495,595
454 QuanBao 414,477,121
455 LaoLao 414,462,611
456 222227 414,359,848
457 TranAnh 414,262,320
458 Farm10 414,027,034
459 Kank 413,639,318
460 Buffhp 413,619,439
461 Dung01 412,210,000
462 Cuibap 412,063,266
463 SonKhongSo 411,443,744
464 HanPhi 410,483,620
465 NONGTRAIHK01 408,982,344
466 alpha51 408,527,657
467 Cuibap1 408,271,860
468 Cuibap4 408,246,676
469 Cuibap2 408,203,003
470 zxDaoKhachh 407,272,820
471 Cuibap5 407,010,866
472 Cuibap7 406,867,468
473 Athur 406,265,147
474 Blue 405,947,112
475 MocLan 405,836,216
476 dangdang 405,681,049
477 Sting 405,052,749
478 7777 405,017,660
479 sachtt01 405,000,000
480 Pesi 404,918,457
481 Jey3 404,743,080
482 Loid 404,692,670
483 Jey6 404,569,295
484 BuffNgao 404,547,345
485 00014 404,446,364
486 quanden 404,354,555
487 Jey4 404,327,649
488 dingding 404,135,873
489 DPxDP 403,865,503
490 KingOfLSD 403,816,133
491 HieuML 403,348,203
492 Cuibap6 403,117,466
493 Cuibap3 402,763,439
494 aaaa2 402,568,002
495 dpchien1 400,697,656
496 DaoNam9x05 396,783,667
497 lethinhvt0 396,478,773
498 paris3 395,975,814
499 xinhgai 395,663,413
500 zzThanD 395,177,825