img img

Bảng xếp hạng Gold

img img
Hạng Nhân vật Nghề Túi Kho Riêng Kho Chung
551 HaDao 149,227,103
552 spirit77 148,975,218
553 KingOfLSD 148,494,418
554 Kimsami 148,178,693
555 TuDe 148,156,592
556 LucLong 147,723,305
557 Washaki 147,634,455
558 TieuXuanYen 147,296,518
559 TheFox 146,683,957
560 zzFireK 146,159,265
561 BaoQuanz 146,093,981
562 AnhEmHaNoi3 145,525,709
563 AnhKhongSoCho 145,228,067
564 cucchino4 145,226,173
565 BachCongTu 145,220,388
566 spirit88 145,095,490
567 Vietml 145,093,814
568 loveyou2 144,912,902
569 HBQ20 144,758,653
570 TheFix 144,391,965
571 zxThanNu 144,001,836
572 Valhein 143,933,968
573 HaHa 142,928,357
574 BuBu 142,356,906
575 daoTQ 141,693,306
576 xx1xx 140,848,062
577 Damconuong 140,377,228
578 HoaLan 140,314,786
579 MasterCS 139,591,876
580 Thangne4 139,219,980
581 SuperMan 139,108,541
582 farm02 138,979,598
583 Tienml 138,714,399
584 zThu 138,636,655
585 KingOfTulsa 138,540,755
586 SsTuongVySs 138,276,474
587 maton 137,923,208
588 denhimong6 137,408,987
589 QuaNhi 137,389,376
590 000004 137,366,477
591 000011 137,255,204
592 LongNhi 137,123,449
593 thangne0 137,100,833
594 Goku6 136,798,845
595 000005 136,748,437
596 nhiepphong3 136,508,979
597 00016 136,263,291
598 AnhDinh 136,133,474
599 00014 136,082,015
600 00015 136,012,560