img img

Bảng xếp hạng Võ huân

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
4651 1Shift 60 /0
4652 1Ctrl 60 /0
4653 1381 126 /0
4654 1382 126 /0
4655 1384 126 /0
4656 1383 126 /0
4657 Cu100Hit 118 /0
4658 Version 113 /0
4659 Performance 111 /0
4660 SatTinh 122 /0
4661 zDamHoaLienz 113 /0
4662 zDebuffz 113 /0
4663 zBuffz 113 /0
4664 chetToi1 101 /0
4665 ChetToi 74 /0
4666 chettoi4 102 /0
4667 CoYTa 100 /0
4668 Reventon 97 /0
4669 khokho 80 /0
4670 YuaMikami 37 /0
4671 PhutCuoi 65 /0
4672 HOWTO 90 /0
4673 KaZu 78 /0
4674 DontLukAtMe 41 /0
4675 PhucBao 82 /0
4676 BuffGayTay 72 /0
4677 KimLong 72 /0
4678 Daoooo1 43 /0
4679 Daoooo2 43 /0
4680 Daoooo3 43 /0
4681 Daoooo4 43 /0
4682 BaZoCa 91 /0
4683 DO13XC 35 /0
4684 1Healing 60 /0
4685 1Train 60 /0
4686 1Clone 60 /0
4687 PhongCa 43 /0
4688 MyMi 41 /0
4689 PhongNhi 41 /0
4690 TieuYenTu 40 /0
4691 khoaitay 36 /0
4692 Farmgold16 68 /0
4693 Fullset 39 /0
4694 LunBaDao 45 /0
4695 Artanan 35 /0
4696 Besttop 39 /0
4697 ThienMaCung 37 /0
4698 Paimon 35 /0
4699 FukaDa 57 /0
4700 A5so1 38 /0