img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
551 HanTuan 118 /0
552 HanThanh 118 /0
553 ConBuonKhongEm 118 /0
554 November 118 /0
555 Isuzu 118 /0
556 Iseki 118 /0
557 HBQ2 118 /0
558 ThienML 118 /0
559 DaoDao4 118 /0
560 Trum2 118 /0
561 Dao02 118 /0
562 Dao01 118 /0
563 alpha4 118 /0
564 Dao03 118 /0
565 zGoodBoy 118 /0
566 zLyLy 118 /0
567 Genji 118 /0
568 zNeNe 118 /0
569 zMyMy 118 /0
570 Nurse 118 /0
571 Trum 118 /0
572 HieuML 118 /0
573 44444 118 /0
574 bos1 118 /0
575 boss 118 /0
576 ThietDao1 118 /0
577 PhongQuy 118 /0
578 DuyML 118 /0
579 ThietDao4 118 /0
580 TiennML 118 /0
581 TinhNhatPhai 118 /0
582 DaoDao2 118 /0
583 sasuke 118 /0
584 ThietDao3 118 /0
585 PhongDo 118 /0
586 hinata 118 /0
587 naruto 118 /0
588 ThietDao2 118 /0
589 HellBlade 118 /0
590 dpbuff 118 /0
591 MitMauDen 118 /0
592 itachii 118 /0
593 ConGaRan 118 /0
594 IG004 118 /0
595 ConGaChien 118 /0
596 IG002 118 /0
597 SuXinhXan 118 /0
598 LucLong 118 /0
599 IG006 118 /0
600 IG001 118 /0