img img

Bảng xếp hạng Võ huân

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
251 trainho 146 /0
252 Maximus 161 /0
253 HBQ1 164 /0
254 MauDayNha 164 /0
255 BinBin 132 /0
256 MaiAnh 134 /0
257 Chang 134 /0
258 Bufter 156 /0
259 ThuongThuong 131 /0
260 Sekhmet 157 /0
261 Violet 132 /0
262 HanNhi 133 /0
263 LenGiuong 145 /0
264 Amun 157 /0
265 LonelySword 142 /0
266 TruongPro3 164 /0
267 Minat 138 /0
268 onehitdie 146 /0
269 YuTan 133 /0
270 SockB 143 /0
271 Dracula 150 /0
272 BangNhi 156 /0
273 Knight 160 /0
274 daoka5 162 /0
275 Nara 158 /0
276 KiemHKGH 144 /0
277 TommyShelby 150 /0
278 trainhan 138 /0
279 zKaKaShjz 151 /0
280 xLucy 156 /0
281 Milky 156 /0
282 Hathor 157 /0
283 MrOne 163 /0
284 MinYoung 136 /0
285 Hemera 157 /0
286 LongHuwng 160 /0
287 LiuGrace 161 /0
288 Yamato 147 /0
289 Venus 162 /0
290 HBQ2 164 /0
291 gackiemsaicam 140 /0
292 DaoBin 132 /0
293 EmXinHet 159 /1
294 DamTacc 161 /0
295 Baium 159 /0
296 Thoth 157 /0
297 1Dao1kQuai 160 /0
298 2Beo 154 /0
299 cUtO 139 /0
300 DeTu 140 /0