CỬA HÀNG GOLD

Tỉ giá quy đổi 1.000.000 Lượng => 1 Point
(Được bán tại 2 NPC Bình Thập Chỉ và Kim Hương Ngọc)

[Tất.Cả]

[Tiêu.Hao]

[Áo.Choàng.Nữ]

[Áo.Choàng.Nam]

[Shop..Huân]


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
Thời hạn sử dụng
 !mua 3138 
 Book Skill kết hôn 
 
 5,000 Point 
 Book Skill kết hôn 
 V.viễn 
 !mua 3117 
 Thiên Niên Tuyết Sâm Siêu Cấp 
 
 10 Point 
 600.000 Đơn vị - Khi bỏ xuống thanh công cụ sẽ cộng thêm 200 MP vào Nội Công cá nhân 
 V.viễn 
 !mua 3116 
 Cửu Chuyển Đơn Siêu Cấp 
 
 10 Point 
 600.000 Đơn vị - Khi bỏ xuống thanh công cụ sẽ cộng thêm 200 HP vào Sinh Lực cá nhân 
 V.viễn 
 !mua 3115 
 Pet Chuột Lắc 
 
 1 Point 
 +50DEF +200HP 
 V.viễn 
 !mua 2042 
 Kim Châm Dẫn Xuyến 
 
 2,000 Point 
 Đổi giới tính áo từ Nam sang Nữ và ngược lại. Bảo lưu tất cả thuộc tính HợpThành/CườngHóa. 
 V.viễn 
 !mua 2041 
 Bùa đổi tên 
 
 10,000 Point 
 Đổi tên nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 874 
 Thuẫn giáp pet 
 
 85 Point 
 Sửa đổi hình dáng pet 
 V.viễn 
 !mua 873 
 Túi thần thú 
 
 5 Point 
 Giao dịch thần thú 
 V.viễn 
 !mua 872 
 Bùa ngọc bích (thần thú) 
 
 100 Point 
 Bảo lưu cường hóa thần thú 
 V.viễn 
 !mua 871 
 Bùa may mắn (thần thú) 
 
 100 Point 
 x2 tỉ lệ thành công 
 V.viễn 
 !mua 870 
 Ấp trứng siêu tốc 
 
 100 Point 
 Ấp trửng nở ra ngay lập tức 
 V.viễn 
 !mua 869 
 Lồng ấp thần thú 
 
 100 Point 
 Ấp trứng nở ra trong 3 ngày 
 V.viễn 
 !mua 868 
 Trứng thần thú 
 
 2,000 Point 
 Ấp sẽ nở ra Thần Thú 
 V.viễn 
 !mua 867 
 Trứng Lang Thần 
 
 1,500 Point 
 Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 loại Lang Thần với chỉ số khác nhau 
 V.viễn 
 !mua 866 
 Giải thạch phù 
 
 50 Point 
 Xóa dòng 4 hợp thành đối với vật phẩm chưa cường hóa 
 V.viễn 
 !mua 865 
 Bùa hoàng ngọc Phòng ngự 
 
 15 Point 
 Cường hóa +6 tỉ lệ 100% 
 V.viễn 
 !mua 864 
 Bùa hoàng ngọc Vũ Khí 
 
 20 Point 
 Cường hóa +6 tỉ lệ 100% 
 V.viễn 
 !mua 863 
 Bùa Nhiệt Địa 
 
 15 Point 
 Thành công +1~3 cấp độ thuộc tính. 
 V.viễn 
 !mua 862 
 Bùa Thiên Tôn 
 
 20 Point 
 Thành công +1~3 cấp độ thuộc tính. 
 V.viễn 
 !mua 861 
 Bùa thúy ngọc Phòng Ngự 
 
 500 Point 
 Thành công +1 cấp độ cường hóa. Thất bại -2 cấp độ cường hóa. Không mất dòng và vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 860 
 Bùa thúy ngọc Vũ khí 
 
 1,000 Point 
 Thành công +1 cấp độ cường hóa. Thất bại -2 cấp độ cường hóa. Không mất dòng và vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 859 
 Bùa thủy tinh Phòng ngự 
 
 500 Point 
 Thành công +1~2 cấp độ cường hóa. Thất bại về MO. Không mất dòng và vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 858 
 Bùa thủy tinh Vũ khí 
 
 1,000 Point 
 Thành công +1~2 cấp độ cường hóa. Thất bại về MO. Không mất dòng và vật phẩm 
 V.viễn 
 !mua 857 
 Danh vọng bang hội 
 
 100 Point 
 Nhẫn được 5~10 điểm bang hội ngẫu nhiên 
 V.viễn 
 !mua 856 
 Song long bảo hộp 
 
 300 Point 
 Có thể nhận được Tử Đàn Bảo Hàm tỉ lệ 25% 
 V.viễn 
 !mua 855 
 Bích đàn bảo hàm 
 
 40 Point 
 Nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiên 
 V.viễn 
 !mua 854 
 Hộp Tứ Linh 
 
 10 Point 
 Nhận 1 loại tứ linh ngẫu nhiên 
 V.viễn 
 !mua 853 
 Hộp Pill @ 
 
 100 Point 
 Nhận 1 loại pill ngẫu nhiên 
 V.viễn 
 !mua 852 
 Sâm tẩy khí công 
 
 1,000 Point 
 Reset điểm khí công trở về ban đầu 
 V.viễn 
 !mua 851 
 Sư tử hống (50/50) 
 
 5 Point 
 Khi sử dụng, tất cả người chơi toàn server sẽ thấy bạn đang muốn nói gì 
 V.viễn 
 !mua 850 
 Phù party 
 
 20 Point 
 Phù tới 1 thành viên trong nhóm 
 V.viễn 
 !mua 849 
 Túi (30ngày) 
 
 1 Point 
 Thêm túi phụ hành trang 
 V.viễn 
 !mua 848 
 Chí tôn phù (30ngày) 
 
 100 Point 
 +5% may mắn và hồi sinh tại chỗ 
 V.viễn 
 !mua 847 
 Kẹo (PK) (6giờ) 
 
 200 Point 
 +100ATT +50DEF +800HP +10NT +10%CLVC +100ULPT 
 V.viễn 
 !mua 846 
 Trải nghiệm đầu thai (2giờ) 
 
 250 Point 
 +400ATT +100DEF +1000HP 
 V.viễn 
 !mua 845 
 Kim long chỉ thêu (1giờ) 
 
 250 Point 
 +7%ATT +12%CLVC/ULPT +600HP +400MP 
 V.viễn 
 !mua 844 
 Hắc long chỉ thêu (7ngày) 
 
 70 Point 
 +5%ATT +10%CLVC/ULPT +500HP +300MP 
 V.viễn 
 !mua 843 
 Hộ thiên giáp (7ngày) 
 
 70 Point 
 +2KC +10%CLVC +300HP 
 V.viễn 
 !mua 842 
 Yêu ma hóa võ hải sản (7ngày) 
 
 70 Point 
 +40ATT/DEF +5%CLVC 
 V.viễn 
 !mua 841 
 Vô phòng hoàn (2giờ) 
 
 50 Point 
 +10% ULPT 
 V.viễn 
 !mua 840 
 Võ công hoàn (2giờ) 
 
 50 Point 
 +10% CLVC 
 V.viễn 
 !mua 839 
 Độc thuộc đoàn (24giờ) 
 
 24 Point 
 +100 Né Tránh 
 V.viễn 
 !mua 838 
 Phong thuộc đoàn (24giờ) 
 
 24 Point 
 +200 Chính Xác 
 V.viễn 
 !mua 837 
 Thủy thuộc đoàn (1giờ) 
 
 10 Point 
 +100 DEF 
 V.viễn 
 !mua 836 
 Hỏa thuộc đoàn (1giờ) 
 
 10 Point 
 +100 ATT 
 V.viễn 
 !mua 2516 
 Cửu Tiên Vĩ Hồ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2515 
 Thời Trang Phong Cách Punk 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2514 
 Trang Phục Game Thủ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2513 
 Xinh Gái CityGirl 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2512 
 Áo Choàng Assassin 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2511 
 Y Phục Lam Dạ Hành 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2510 
 Thời Trang Ba Tư 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2509 
 Đội Cứu Hộ Xì Tin 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2508 
 Vệ Binh Tình Nguyện 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2507 
 Cựu Sinh Viên 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2506 
 Quản Gia Quý Tộc 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2505 
 Trưởng Lão Võ Sĩ Xanh 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2504 
 Chinh Phục Đỉnh Olympia 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2503 
 Trang Phục Người Đẹp 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2502 
 Sao Hollywood 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2501 
 Pháp Sư Tinh Linh 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2500 
 K-Pop Idol 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2499 
 Đầm Đen Phong Cách 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2498 
 Thần Anubis 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2497 
 Điêu Thuyền Vương Y 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2496 
 Hiệp Sĩ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2495 
 Thám Tử Sherlock Holmes 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2494 
 Bác Học Quái Đản 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2493 
 Xuân Y Dã Phàm 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2492 
 Kỵ Sĩ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2491 
 Kỳ Lân Giáp 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2490 
 Harley Quinn 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2489 
 Hậu Duệ Mặt Nồi 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2488 
 Thần Ánh Sáng 2 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2487 
 Thần Ánh Sáng 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2486 
 Tiên Y Pháp Bào 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2485 
 Thể Thao Phong Cách 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2484 
 Trưởng Lão Võ Sĩ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2483 
 Lam Dạ Nguyệt Y 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2482 
 Nữ Hoàng Ai Cập 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2481 
 Bộ Lạc Maya 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2480 
 Alice 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2479 
 Medusa 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2478 
 Xác Ướp Thấy Ghê 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2477 
 Cảnh Sát Xinh Gái 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2476 
 Lính Cứu Hỏa 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2475 
 Áo Tắm Liền Mảnh 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2474 
 Lý Ngự Trang 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2473 
 Hắc Băng Thành Chủ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2472 
 Đoạn Chỉ Vũ 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2471 
 Má Đời 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2470 
 Trư Bát Giới 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2469 
 Tề Thiên Đại Thánh 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2468 
 Em Gái Dân Bách Phong 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2467 
 Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2466 
 Đầm Hoa Sen 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2465 
 Quan Phục Hàn Quốc 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2464 
 Frankenstein Kute 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2463 
 Thần Bóng Đêm 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 
 !mua 2462 
 Hắc Thiên Thần 
 
 99,999 Point 
 0 
 V.viễn 

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |