Bảng Xếp Tiền Vàng
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Money
1
 GauBacCuc 
 Tử Hào 
 285242170654 
2
 kakashibaby 
 Đại Phu 
 269240969179 
3
 SweetHoney 
 Kiếm Khách 
 226275929000 
4
 Henry 
 Đao Khách 
 215574480497 
5
 loplop11 
 Hàn Bảo Quân 
 206150369781 
6
 NVHOP 
 Kiếm Khách 
 180082670461 
7
 huong95 
 Hàn Bảo Quân 
 179793860750 
8
 HanhLy 
 Cung Thủ 
 175058850645 
9
 ShopNewbie2 
 Đao Khách 
 152544501687 
10
 ToiHetYeuEmRoi 
 Hàn Bảo Quân 
 140000000000 
11
 lThienLongl 
 Đại Phu 
 137244272357 
12
 giugold003 
 Hàn Bảo Quân 
 134999956000 
13
 Xin1LanThua 
 Kiếm Khách 
 133045874019 
14
 xHoangYen 
 Đao Khách 
 131202041995 
15
 PhatMot 
 Hàn Bảo Quân 
 128270192960 
16
 zZThanCungZz 
 Cung Thủ 
 120000434308 
17
 Kynnnn 
 Đao Khách 
 114111772000 
18
 CungThuNe 
 Cung Thủ 
 100148226092 
19
 MrsMeii 
 Đao Khách 
 95715399759 
20
 Loccococ 
 Đại Phu 
 94045377535 
21
 ArGun 
 Đại Phu 
 80828738449 
22
 BuonBanLaTao 
 Hàn Bảo Quân 
 80822699982 
23
 TuHoa 
 Cung Thủ 
 80153715059 
24
 Xinnna 
 Tử Hào 
 74619199000 
25
 Do131415zin 
 Đao Khách 
 71626878074 
26
 VPBank 
 Kiếm Khách 
 71584545266 
27
 CungT 
 Cung Thủ 
 70944347048 
28
 BlackChick 
 Diệu Yến 
 61981471221 
29
 CuiBapK 
 Kiếm Khách 
 60820495252 
30
 CuDamChetNguoi 
 Quyền Sư 
 56169871586 

Trang 0 của 571 | 0 1 2 |