Bảng Xếp Tiền Vàng
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Money
1
 Music 
 Kiếm Khách 
 275294209062 
2
 cloneletam1 
 Hàn Bảo Quân 
 225157032273 
3
 longcung 
 Tử Hào 
 215061337880 
4
 quilen 
 Thương Hào 
 193918581623 
5
 loplop11 
 Hàn Bảo Quân 
 180003699152 
6
 HanhLy 
 Cung Thủ 
 168838850645 
7
 liliala 
 Cung Thủ 
 126655908874 
8
 CuDamChetNguoi 
 Quyền Sư 
 122257317872 
9
 MrsMeii 
 Đao Khách 
 120715413759 
10
 zZThanCungZz 
 Cung Thủ 
 116304091184 
11
 XaoEmItKe 
 Đàm Hoa Liên 
 104365470316 
12
 oBoiBoio 
 Cung Thủ 
 101479296629 
13
 huong95 
 Hàn Bảo Quân 
 100450024190 
14
 PhatMot 
 Hàn Bảo Quân 
 99712383000 
15
 giugoldso01 
 Hàn Bảo Quân 
 91544121667 
16
 BoGiaNo55 
 Tử Hào 
 84822733928 
17
 Ga2017 
 Đại Phu 
 83316202820 
18
 ChoBoCaiDiaChi 
 Hàn Bảo Quân 
 80005079061 
19
 BunBo 
 Kiếm Khách 
 80004092052 
20
 WhobizCave 
 Đại Phu 
 79999998000 
21
 ShopDoRe2 
 Hàn Bảo Quân 
 77325931775 
22
 TraiCamThuong 
 Tử Hào 
 70562178257 
23
 KiemTaz 
 Kiếm Khách 
 66472307500 
24
 asin90 
 Quyền Sư 
 66199163020 
25
 HPBxLunNi 
 Hàn Bảo Quân 
 62285758706 
26
 ChallengeMe 
 Hàn Bảo Quân 
 55699762026 
27
 Sun01 
 Hàn Bảo Quân 
 50721072817 
28
 IuTAnh 
 Đàm Hoa Liên 
 50459711938 
29
 MeZai 
 Hàn Bảo Quân 
 50002098073 
30
 Keo2209 
 Hàn Bảo Quân 
 50002098068 

Trang 0 của 536 | 0 1 2 |