Bảng Xếp Hạng Võ Huân
Thứ Tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Võ Huân
1
 A_d_m_i_n 
 Tử Hào 
 150 
 999950000 
2
 A_d_m_i_n_ 
 Tử Hào 
 150 
 100002642 
3
 [GM]Thanh-DP 
 Đại Phu 
 168 
 9933465 
4
 Administrator 
 Tử Hào 
 135 
 4857217 
5
 AdminTest 
 Tử Hào 
 150 
 3539106 
6
 Thanos 
 Quyền Sư 
 159 
 2613607 
7
 NgoKhong 
 Cung Thủ 
 159 
 2607354 
8
 DaoDaoDao1 
 Đao Khách 
 150 
 2600040 
9
 LoiTranscen 
 Thích Khách 
 156 
 2570296 
10
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 159 
 2562419 
11
 xHaAnhx 
 Cung Thủ 
 155 
 2539050 
12
 MrsBuBu 
 Đao Khách 
 159 
 2498165 
13
 Setanta 
 Thương Hào 
 155 
 2490242 
14
 DaiBoi 
 Cung Thủ 
 156 
 2485821 
15
 GodOfLov3 
 Diệu Yến 
 155 
 2481420 
16
 NganHa99 
 Kiếm Khách 
 156 
 2467139 
17
 DonaldTrum5 
 Thích Khách 
 155 
 1924252 
18
 HarlayQuinn 
 Cung Thủ 
 159 
 1879964 
19
 Laviee 
 Kiếm Khách 
 157 
 1760171 
20
 ZKillerLeader 
 Đại Phu 
 156 
 1739470 
21
 HuyetThietMa 
 Cung Thủ 
 156 
 1599477 
22
 AnhKu95 
 Kiếm Khách 
 159 
 1558542 
23
 zzKidGL 
 Kiếm Khách 
 157 
 1516882 
24
 Amie 
 Cầm Sư 
 160 
 1512040 
25
 Emirateland 
 Thích Khách 
 157 
 1505307 

Trang 0 của 644 | 0 1 2 |