BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
61
 khoai 
 Tử Hào 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 445,489 
 5 
  
62
 Quyen 
 HànBảoQuân 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 408,859 
 5 
  
63
 Kumaneko3 
 HànBảoQuân 
 152 
 AnNhau 
 Tà 
 280,431 
 5 
  
64
 NguyenPhiYLan 
 Đao Khách 
 152 
 YulgangFree 
 Chính 
 355,732 
 5 
  
65
 SoQuaCo 
 Cung Thủ 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 473,250 
 5 
  
66
 YoungBoy 
 Thích Khách 
 151 
 Killer 
 Chính 
 1,190,427 
 5 
  
67
 NeKoSan 
 Tử Hào 
 150 
 Killer 
 Chính 
 279,215 
 5 
  
68
 AdminTest 
 Tử Hào 
 150 
  
 Chính 
 3,539,106 
 5 
  
69
 JuFuHo 
 Đao Khách 
 149 
 ThienTruc 
 Tà 
 418,812 
 5 
  
70
 Gray 
 Cung Thủ 
 148 
 Tartaros 
 Tà 
 764,489 
 5 
  
71
 IIKUNII 
 Thích Khách 
 148 
 6789 
 Tà 
 695,479 
 5 
  
72
 AnNPG 
 ThươngHào 
 130 
 Killer 
 Chính 
 1,212,262 
 5 
  
73
 Cave 
 Đại Phu 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 974,372 
 4 
  
74
 Kumaneko 
 Diệu Yến 
 158 
 AnNhau 
 Tà 
 346,415 
 4 
  
75
 DoanUyChinh 
 HànBảoQuân 
 158 
 Tartaros 
 Tà 
 395,834 
 4 
  
76
 Camsu2021 
 Cầm Sư 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 194,895 
 4 
  
77
 Daiphu2021 
 Đại Phu 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 207,690 
 4 
  
78
 BaoTo 
 Diệu Yến 
 158 
 Killer 
 Chính 
 279,470 
 4 
  
79
 DaiDuongXanh 
 HànBảoQuân 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 185,015 
 4 
  
80
 SaoDem 
 Tử Hào 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 191,416 
 4 
  
81
 DaoKhach2021 
 Đao Khách 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 188,147 
 4 
  
82
 BlackMore 
 Đao Khách 
 158 
 Phoenixxx 
 Chính 
 215,725 
 4 
  
83
 TuHao2021 
 Tử Hào 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 184,270 
 4 
  
84
 ShootingStar 
 Diệu Yến 
 157 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 657,028 
 4 
  
85
 TryHard 
 Diệu Yến 
 157 
 YulgangFree 
 Chính 
 458,089 
 4 
  
86
 ChienDao 
 Đao Khách 
 157 
 YulgangFree 
 Tà 
 295,561 
 4 
  
87
 ShadowBlade 
 Đao Khách 
 157 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 198,156 
 4 
  
88
 ShadowTanker 
 Đao Khách 
 157 
  
 Chính 
 192,955 
 4 
  
89
 AutoPKz 
 Tử Hào 
 157 
 ThienDuSon 
 Tà 
 346,191 
 4 
  
90
 TigerBeer 
 Diệu Yến 
 157 
 Killer 
 Chính 
 1,471,178 
 4 
  

Trang 2 của 536 | 0 1 2 3 4 |