BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
31
 LoiTranscen 
 Thích Khách 
 156 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 2,570,196 
 5 
  
32
 NganHa99 
 Kiếm Khách 
 156 
 Killer 
 Chính 
 2,467,019 
 5 
  
33
 FunnyPig 
 Đại Phu 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,248,967 
 5 
  
34
 Ginn 
 Cung Thủ 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 735,658 
 5 
  
35
 xHaAnhx 
 Cung Thủ 
 155 
  
 Tà 
 2,538,930 
 5 
  
36
 Minerva 
 Đại Phu 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 811,744 
 5 
  
37
 DeVuong 
 Kiếm Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,485,287 
 5 
  
38
 [BC]HuyenTran 
 Kiếm Khách 
 155 
 YulgangFree 
 Chính 
 1,078,317 
 5 
  
39
 Olay 
 Đao Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 177,999 
 5 
  
40
 Seraphine 
 Đao Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 170,915 
 5 
  
41
 Bish 
 Đao Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 171,495 
 5 
  
42
 Bottom 
 Đao Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 186,756 
 5 
  
43
 Topping 
 Đao Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 186,683 
 5 
  
44
 Middle 
 Đao Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 184,567 
 5 
  
45
 BaVuongThuong 
 ThươngHào 
 155 
 TOYOTA 
 Tà 
 839,637 
 5 
  
46
 Setanta 
 ThươngHào 
 154 
 TOYOTA 
 Tà 
 2,490,142 
 5 
  
47
 ChuChiNhuoc 
 Kiếm Khách 
 154 
 AnNhau 
 Tà 
 1,195,910 
 5 
  
48
 XuanThichKhach 
 Thích Khách 
 154 
 ThienTruc 
 Tà 
 891,249 
 5 
  
49
 Beautifulland 
 Đao Khách 
 154 
 EvilHouse 
 Tà 
 657,448 
 5 
  
50
 MaDao 
 Đao Khách 
 154 
 Killer 
 Chính 
 1,408,960 
 5 
  
51
 BoyTromCho 
 Thích Khách 
 153 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,322,911 
 5 
  
52
 GauBeo 
 Kiếm Khách 
 153 
 Phoenixxx 
 Chính 
 735,684 
 5 
  
53
 Vanguard 
 Đao Khách 
 153 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 474,725 
 5 
  
54
 NongThon 
 Đại Phu 
 153 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 697,569 
 5 
  
55
 EmLaAi 
 Cung Thủ 
 153 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,488,881 
 5 
  
56
 Brawler 
 Đao Khách 
 152 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 729,472 
 5 
  
57
 taolaso1 
 Đao Khách 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 427,194 
 5 
  
58
 HaMy 
 Diệu Yến 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 329,227 
 5 
  
59
 NguyenTuan 
 ThươngHào 
 152 
 ZODIAC 
 Chính 
 422,349 
 5 
  
60
 KhucTyBa 
 Cầm Sư 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 382,492 
 5 
  

Trang 1 của 536 | 0 1 2 3 |