BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 NhatKiem 
 ĐàmHoaLiên 
 153 
 Tartaros 
 Tà 
 356,148 
 4 
  
2
 MiuMiu 
 ĐàmHoaLiên 
 149 
  
 Chính 
 318,835 
 4 
  
3
 ThapTuNuong 
 ĐàmHoaLiên 
 155 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 210,081 
 3 
  
4
 ThicDuocDam 
 ĐàmHoaLiên 
 155 
 Killer 
 Chính 
 557,209 
 3 
  
5
 MiaMi22 
 ĐàmHoaLiên 
 153 
 Rebellion 
 Tà 
 510,739 
 3 
  
6
 OhiO 
 ĐàmHoaLiên 
 153 
 Rebellion 
 Tà 
 515,011 
 3 
  
7
 iHoaLienYG 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
  
 Tà 
 174,484 
 3 
  
8
 Drum 
 ĐàmHoaLiên 
 157 
 YulgangFree 
 Chính 
 242,977 
 2 
  
9
 water 
 ĐàmHoaLiên 
 155 
 YulgangFree 
 Chính 
 415,650 
 2 
  
10
 KingKong17 
 ĐàmHoaLiên 
 154 
 BLACKPINK 
 Chính 
 343,017 
 2 
  
11
 Katanaz 
 ĐàmHoaLiên 
 154 
  
 Chính 
 163,296 
 2 
  
12
 ThienThien 
 ĐàmHoaLiên 
 153 
 Killer 
 Chính 
 121,105 
 2 
  
13
 Shape 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
 Killer 
 Chính 
 99,922 
 2 
  
14
 Co3ThanhThien 
 ĐàmHoaLiên 
 137 
  
 Chính 
 83,579 
 2 
  
15
 HoaLienPun 
 ĐàmHoaLiên 
 156 
 HuyetChien 
 Tà 
 159,718 
 1 
  
16
 xClicker 
 ĐàmHoaLiên 
 153 
 Killer 
 Chính 
 794,687 
 1 
  
17
 DamH0aLien 
 ĐàmHoaLiên 
 152 
  
 Chính 
 224,947 
 1 
  
18
 MaiHoaLien 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
 ThienThanCac 
 Chính 
 173,649 
 1 
  
19
 BeBaoVe 
 ĐàmHoaLiên 
 148 
  
 Chính 
 92,220 
 1 
  
20
  Ry0Gen  
 ĐàmHoaLiên 
 154 
  
 Tà 
 139,790 
 0 
  
21
 LaziiGirl626 
 ĐàmHoaLiên 
 153 
 HuyetChien 
 Tà 
 43,485 
 0 
  
22
 zSaturday 
 ĐàmHoaLiên 
 151 
 SkyGuild 
 Chính 
 21,860 
 0 
  
23
 Ralph 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
  
 Tà 
 92,760 
 0 
  
24
 LyHoaL 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
 NewAlmekia 
 Chính 
 23,415 
 0 
  
25
 DjPo 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
  
 Chính 
 5,700 
 0 
  
26
 Florentino 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
  
 Chính 
 12,960 
 0 
  
27
 LanceDzk 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
 NewAlmekia 
 Chính 
 35,220 
 0 
  
28
 DiepKhinhLinh 
 ĐàmHoaLiên 
 150 
  
 Chính 
 22,630 
 0 
  
29
 Luffer 
 ĐàmHoaLiên 
 149 
 SugarDaddy 
 Tà 
 14,540 
 0 
  
30
 Yennnn 
 ĐàmHoaLiên 
 149 
  
 Tà 
 20,360 
 0 
  

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |