BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 AnNguXongDiIa 
 HànBảoQuân 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 659,749 
 5 
  
2
 LiuLo 
 HànBảoQuân 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 685,277 
 5 
  
3
 Quyen 
 HànBảoQuân 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 408,839 
 5 
  
4
 Kumaneko3 
 HànBảoQuân 
 152 
 AnNhau 
 Tà 
 280,431 
 5 
  
5
 DoanUyChinh 
 HànBảoQuân 
 158 
 Tartaros 
 Tà 
 395,834 
 4 
  
6
 DaiDuongXanh 
 HànBảoQuân 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 185,015 
 4 
  
7
 QuicK 
 HànBảoQuân 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 318,861 
 4 
  
8
 4kitu 
 HànBảoQuân 
 155 
 Killer 
 Chính 
 290,730 
 4 
  
9
 ZzKingzZ 
 HànBảoQuân 
 158 
 HongMon 
 Tà 
 224,240 
 3 
  
10
 QuanKun 
 HànBảoQuân 
 158 
 AnNhau 
 Tà 
 270,051 
 3 
  
11
 OnePice 
 HànBảoQuân 
 157 
 AnNhau 
 Tà 
 172,350 
 3 
  
12
 CauBeChanCuu 
 HànBảoQuân 
 157 
 AnNhau 
 Tà 
 557,994 
 3 
  
13
 CuiBap 
 HànBảoQuân 
 157 
 Tartaros 
 Tà 
 233,921 
 3 
  
14
 DiQuanBao 
 HànBảoQuân 
 156 
 Tartaros 
 Tà 
 325,842 
 3 
  
15
 Audi 
 HànBảoQuân 
 156 
 Tartaros 
 Tà 
 205,643 
 3 
  
16
 2Dem14Phat 
 HànBảoQuân 
 155 
 AnNhau 
 Tà 
 221,014 
 3 
  
17
 HuyetBa 
 HànBảoQuân 
 154 
 Tartaros 
 Tà 
 155,136 
 3 
  
18
 zZHanDao 
 HànBảoQuân 
 154 
 Rebellion 
 Tà 
 327,279 
 3 
  
19
 Drug 
 HànBảoQuân 
 154 
 BLACKPINK 
 Chính 
 243,121 
 3 
  
20
 TieuQuan 
 HànBảoQuân 
 153 
  
 Chính 
 188,860 
 3 
  
21
 MiXao 
 HànBảoQuân 
 152 
 HongMon 
 Tà 
 230,404 
 3 
  
22
 PaulSon 
 HànBảoQuân 
 152 
 SugarDaddy 
 Tà 
 191,045 
 3 
  
23
 oOARESOo 
 HànBảoQuân 
 152 
 ThienDuSon 
 Chính 
 208,526 
 3 
  
24
 TaKaShii 
 HànBảoQuân 
 146 
 SGHome 
 Tà 
 177,478 
 3 
  
25
 KajDo 
 HànBảoQuân 
 144 
 Tartaros 
 Tà 
 267,525 
 3 
  
26
 Yennn 
 HànBảoQuân 
 158 
 DamTacBang 
 Tà 
 184,520 
 2 
  
27
 CuiBapHCM 
 HànBảoQuân 
 157 
 ZChannel 
 Chính 
 148,280 
 2 
  
28
 MyTram 
 HànBảoQuân 
 157 
 Rebellion 
 Tà 
 316,290 
 2 
  
29
 KimLong 
 HànBảoQuân 
 157 
 AnNhau 
 Tà 
 194,133 
 2 
  
30
 CuiBappp 
 HànBảoQuân 
 156 
 Tartaros 
 Tà 
 160,455 
 2 
  

Trang 0 của 54 | 0 1 2 |