BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 Amie 
 Cầm Sư 
 160 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,511,940 
 5 
  
2
 Emiratearland 
 Cầm Sư 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 594,176 
 5 
  
3
 KhucTyBa 
 Cầm Sư 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 382,492 
 5 
  
4
 Camsu2021 
 Cầm Sư 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 194,895 
 4 
  
5
 AoRus5 
 Cầm Sư 
 158 
 HongMon 
 Tà 
 229,095 
 3 
  
6
 PhuongThao 
 Cầm Sư 
 156 
 Killer 
 Chính 
 282,496 
 3 
  
7
 DANCER 
 Cầm Sư 
 155 
  
 Chính 
 229,720 
 3 
  
8
 zZDancer 
 Cầm Sư 
 154 
 YulgangFree 
 Chính 
 289,986 
 3 
  
9
  Doremi1995  
 Cầm Sư 
 151 
 TayThien 
 Chính 
 225,222 
 3 
  
10
 NhocChip 
 Cầm Sư 
 141 
 YulgangFree 
 Chính 
 173,610 
 3 
  
11
 Vincenzo 
 Cầm Sư 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 140,600 
 2 
  
12
 Inquisitor 
 Cầm Sư 
 154 
 Team67 
 Tà 
 125,956 
 2 
  
13
 CuiChuoi 
 Cầm Sư 
 153 
 Tartaros 
 Tà 
 99,180 
 2 
  
14
 EvarIII 
 Cầm Sư 
 153 
 Tartaros 
 Tà 
 94,360 
 2 
  
15
 zLinhNgoc 
 Cầm Sư 
 152 
 HeavenLove 
 Chính 
 195,605 
 2 
  
16
 Hermez 
 Cầm Sư 
 148 
 Phoenixxx 
 Chính 
 81,860 
 2 
  
17
 CoThienLac 
 Cầm Sư 
 154 
 HaNoiII 
 Chính 
 200,532 
 1 
  
18
 TieuYeuTinh1 
 Cầm Sư 
 153 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 114,600 
 1 
  
19
 TieuBachLong 
 Cầm Sư 
 153 
  
 Tà 
 105,740 
 1 
  
20
 Josie 
 Cầm Sư 
 152 
 AnNhau 
 Tà 
 124,337 
 1 
  
21
 TrangTran 
 Cầm Sư 
 152 
 bangcuibap 
 Chính 
 181,070 
 1 
  
22
 BeDanTranh 
 Cầm Sư 
 149 
  
 Chính 
 144,926 
 1 
  
23
 DanGajTaiTrau 
 Cầm Sư 
 148 
 Wings 
 Tà 
 61,700 
 1 
  
24
 Lolie 
 Cầm Sư 
 147 
 BLACKPINK 
 Chính 
 58,300 
 1 
  
25
  Wildrose  
 Cầm Sư 
 147 
  
 Chính 
 232,737 
 1 
  
26
 debuffff 
 Cầm Sư 
 144 
 HiepMe 
 Chính 
 70,800 
 1 
  
27
 HoangGiaSuTy 
 Cầm Sư 
 157 
 YulgangFree 
 Chính 
 135,546 
 0 
  
28
 DanGayTaiTrau 
 Cầm Sư 
 153 
 bangcuibap 
 Chính 
 162,660 
 0 
  
29
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 153 
 SGHome 
 Tà 
 59,220 
 0 
  
30
 ThienTu 
 Cầm Sư 
 153 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 134,069 
 0 
  

Trang 0 của 17 | 0 1 2 |