BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 DeThan 
 Thích Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,255,590 
 5 
  
2
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 159 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,562,319 
 5 
  
3
 Emirateland 
 Thích Khách 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,505,207 
 5 
  
4
 LoiTranscen 
 Thích Khách 
 156 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 2,570,196 
 5 
  
5
 XuanThichKhach 
 Thích Khách 
 154 
 ThienTruc 
 Tà 
 891,249 
 5 
  
6
 BoyTromCho 
 Thích Khách 
 153 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,322,911 
 5 
  
7
 YoungBoy 
 Thích Khách 
 151 
 Killer 
 Chính 
 1,190,427 
 5 
  
8
 IIKUNII 
 Thích Khách 
 148 
 6789 
 Tà 
 695,479 
 5 
  
9
 KaoRi 
 Thích Khách 
 155 
 ThienDuSon 
 Chính 
 621,838 
 4 
  
10
 DonaldTrum5 
 Thích Khách 
 155 
 Killer 
 Chính 
 1,924,252 
 4 
  
11
 LacVu 
 Thích Khách 
 154 
 TayThien 
 Chính 
 249,679 
 4 
  
12
 Bin2019 
 Thích Khách 
 153 
 LinhTuuCung 
 Chính 
 1,331,305 
 4 
  
13
 KetBanVoiTao 
 Thích Khách 
 152 
 Phoenixxx 
 Chính 
 412,733 
 4 
  
14
 xXEmAnhVipXx 
 Thích Khách 
 151 
 ThienTruc 
 Tà 
 526,877 
 4 
  
15
 BuBu 
 Thích Khách 
 157 
 Phoenixxx 
 Chính 
 220,789 
 3 
  
16
 iBoss 
 Thích Khách 
 156 
 ThienTruc 
 Tà 
 959,648 
 3 
  
17
 ChotChot 
 Thích Khách 
 156 
 ohyeah 
 Tà 
 1,248,175 
 3 
  
18
 NinGaTre 
 Thích Khách 
 156 
 ZChannel 
 Chính 
 192,021 
 3 
  
19
 DjTracy 
 Thích Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 305,641 
 3 
  
20
 WildPussy 
 Thích Khách 
 155 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 379,380 
 3 
  
21
 xTrocxBimx 
 Thích Khách 
 155 
 ZChannel 
 Chính 
 196,652 
 3 
  
22
 LaoTu 
 Thích Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,229,784 
 3 
  
23
 iAssassin 
 Thích Khách 
 153 
  
 Chính 
 491,712 
 3 
  
24
 ShiroKem 
 Thích Khách 
 153 
 ThienDuSon 
 Chính 
 310,278 
 3 
  
25
 OngGiao 
 Thích Khách 
 152 
 TayThien 
 Chính 
 601,761 
 3 
  
26
 MasterYi 
 Thích Khách 
 147 
 HuyetChien 
 Chính 
 248,013 
 3 
  
27
 Golden 
 Thích Khách 
 141 
 YulgangFree 
 Chính 
 250,790 
 3 
  
28
 Sarah 
 Thích Khách 
 157 
 YulgangFree 
 Chính 
 331,896 
 2 
  
29
 CuiBapq 
 Thích Khách 
 156 
 Tartaros 
 Tà 
 159,469 
 2 
  
30
 NabatiTWO 
 Thích Khách 
 156 
 DamTacBang 
 Tà 
 363,824 
 2 
  

Trang 0 của 41 | 0 1 2 |