BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 HPBxTruongNu 
 Đại Phu 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 648,472 
 5 
  
2
 FunnyPig 
 Đại Phu 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,248,947 
 5 
  
3
 Minerva 
 Đại Phu 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 811,744 
 5 
  
4
 NongThon 
 Đại Phu 
 153 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 697,569 
 5 
  
5
 Cave 
 Đại Phu 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 974,352 
 4 
  
6
 Daiphu2021 
 Đại Phu 
 158 
 ZChannel 
 Chính 
 207,670 
 4 
  
7
 Buddha572 
 Đại Phu 
 157 
 CumInAlo 
 Tà 
 582,324 
 4 
  
8
 HacLongNu 
 Đại Phu 
 157 
 CumInAlo 
 Tà 
 465,598 
 4 
  
9
 ZKillerLeader 
 Đại Phu 
 156 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,739,350 
 4 
  
10
 bupbethungphi 
 Đại Phu 
 156 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 744,553 
 4 
  
11
 Miracle 
 Đại Phu 
 153 
 HuyetChien 
 Chính 
 295,771 
 4 
  
12
 Cleopatra 
 Đại Phu 
 151 
 HongMon 
 Tà 
 233,527 
 4 
  
13
 NongDan4 
 Đại Phu 
 150 
 ThienTruc 
 Tà 
 419,423 
 4 
  
14
 Omiraland 
 Đại Phu 
 149 
 EvilHouse 
 Tà 
 488,112 
 4 
  
15
 DarkSoul 
 Đại Phu 
 158 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 189,820 
 3 
  
16
 BuffForever 
 Đại Phu 
 157 
 6789 
 Tà 
 288,439 
 3 
  
17
 DepTrai 
 Đại Phu 
 156 
 SugarDaddy 
 Tà 
 422,776 
 3 
  
18
 Kemxoai 
 Đại Phu 
 156 
 SugarDaddy 
 Tà 
 283,693 
 3 
  
19
 SOPHIA 
 Đại Phu 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 234,390 
 3 
  
20
 XuanUyen 
 Đại Phu 
 155 
 TOYOTA 
 Tà 
 195,638 
 3 
  
21
 eka04 
 Đại Phu 
 154 
 SugarDaddy 
 Tà 
 161,777 
 3 
  
22
 VyNhi 
 Đại Phu 
 154 
 SGHome 
 Tà 
 147,430 
 3 
  
23
 ToFu 
 Đại Phu 
 154 
 AnNhau 
 Tà 
 389,724 
 3 
  
24
 VacXin 
 Đại Phu 
 154 
 AnNhau 
 Tà 
 642,132 
 3 
  
25
 Curer 
 Đại Phu 
 154 
 TayThien 
 Chính 
 257,666 
 3 
  
26
 CuongDC 
 Đại Phu 
 153 
 ZChannel 
 Chính 
 204,869 
 3 
  
27
 OfRenl 
 Đại Phu 
 152 
 Team67 
 Tà 
 234,745 
 3 
  
28
 BlackDoct 
 Đại Phu 
 152 
 Killer 
 Chính 
 225,542 
 3 
  
29
 RenX 
 Đại Phu 
 152 
 TayThien 
 Chính 
 408,558 
 3 
  
30
 BinBin 
 Đại Phu 
 151 
 ZODIAC 
 Chính 
 278,300 
 3 
  

Trang 0 của 57 | 0 1 2 |