BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 Anh2XaHoi 
 Cung Thủ 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 942,966 
 5 
  
2
 HarlayQuinn 
 Cung Thủ 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,879,844 
 5 
  
3
 NgoKhong 
 Cung Thủ 
 159 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,607,234 
 5 
  
4
 DaiBoi 
 Cung Thủ 
 156 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,485,701 
 5 
  
5
 Ginn 
 Cung Thủ 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 735,658 
 5 
  
6
 xHaAnhx 
 Cung Thủ 
 155 
  
 Tà 
 2,538,930 
 5 
  
7
 EmLaAi 
 Cung Thủ 
 153 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,488,861 
 5 
  
8
 SoQuaCo 
 Cung Thủ 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 473,230 
 5 
  
9
 Gray 
 Cung Thủ 
 148 
 Tartaros 
 Tà 
 764,469 
 5 
  
10
 CungTiTi 
 Cung Thủ 
 157 
 Phoenixxx 
 Chính 
 912,181 
 4 
  
11
 Jing 
 Cung Thủ 
 157 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,052,960 
 4 
  
12
 1Ban 
 Cung Thủ 
 157 
 Killer 
 Chính 
 379,122 
 4 
  
13
 HuyetThietMa 
 Cung Thủ 
 156 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,599,357 
 4 
  
14
 Toxic 
 Cung Thủ 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 308,030 
 4 
  
15
 Shjn 
 Cung Thủ 
 155 
 Killer 
 Chính 
 618,297 
 4 
  
16
 XuanUyenNguyen 
 Cung Thủ 
 154 
 Killer 
 Chính 
 1,267,357 
 4 
  
17
 HiBabyGirl 
 Cung Thủ 
 151 
 KhongUongSua 
 Chính 
 416,117 
 4 
  
18
 Eagle 
 Cung Thủ 
 149 
 Tartaros 
 Tà 
 210,378 
 4 
  
19
 ForceArcher 
 Cung Thủ 
 157 
 SugarDaddy 
 Tà 
 279,406 
 3 
  
20
 1HitDie 
 Cung Thủ 
 157 
 SugarDaddy 
 Tà 
 282,715 
 3 
  
21
 ThienCung 
 Cung Thủ 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 194,479 
 3 
  
22
 Gozen 
 Cung Thủ 
 156 
 Phoenixxx 
 Chính 
 162,388 
 3 
  
23
 Jumong 
 Cung Thủ 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 207,296 
 3 
  
24
 liliala 
 Cung Thủ 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 243,462 
 3 
  
25
 Permantely 
 Cung Thủ 
 156 
 Tartaros 
 Tà 
 328,718 
 3 
  
26
 SuperBow2 
 Cung Thủ 
 156 
 TOYOTA 
 Tà 
 414,421 
 3 
  
27
 BOWMAN 
 Cung Thủ 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 225,120 
 3 
  
28
 TooRop 
 Cung Thủ 
 155 
 Killer 
 Chính 
 368,771 
 3 
  
29
 Cung90 
 Cung Thủ 
 155 
 ZODIAC 
 Chính 
 317,140 
 3 
  
30
 Ak43 
 Cung Thủ 
 155 
 ohyeah 
 Tà 
 283,755 
 3 
  

Trang 0 của 41 | 0 1 2 |