BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 BaVuongThuong 
 ThươngHào 
 155 
 TOYOTA 
 Tà 
 839,737 
 5 
  
2
 Setanta 
 ThươngHào 
 155 
 TOYOTA 
 Tà 
 2,490,242 
 5 
  
3
 NguyenTuan 
 ThươngHào 
 152 
 ZODIAC 
 Chính 
 422,469 
 5 
  
4
 AnNPG 
 ThươngHào 
 132 
 Killer 
 Chính 
 1,212,382 
 5 
  
5
 RyoGen 
 ThươngHào 
 156 
 ThienTruc 
 Tà 
 672,334 
 4 
  
6
 Yenn 
 ThươngHào 
 156 
 DamTacBang 
 Tà 
 261,872 
 4 
  
7
 Shuzuhara 
 ThươngHào 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 371,305 
 4 
  
8
 Kemsua 
 ThươngHào 
 155 
 SugarDaddy 
 Tà 
 224,920 
 4 
  
9
 GajGojxxx 
 ThươngHào 
 154 
 Tartaros 
 Tà 
 203,313 
 4 
  
10
 CuiBapt 
 ThươngHào 
 154 
 Tartaros 
 Tà 
 244,148 
 4 
  
11
 Topson 
 ThươngHào 
 153 
 Killer 
 Chính 
 395,705 
 4 
  
12
 TuyetSonThuong 
 ThươngHào 
 153 
 YulgangFree 
 Chính 
 255,173 
 4 
  
13
 AoTuongSucManh 
 ThươngHào 
 151 
 Phoenixxx 
 Chính 
 595,523 
 4 
  
14
 Kidd 
 ThươngHào 
 151 
  
 Tà 
 296,634 
 4 
  
15
 TieuLongNu3 
 ThươngHào 
 157 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 226,418 
 3 
  
16
 SieuSo20 
 ThươngHào 
 157 
 TayThien 
 Chính 
 242,029 
 3 
  
17
 Pugna 
 ThươngHào 
 157 
 SugarDaddy 
 Tà 
 241,063 
 3 
  
18
 VoDichThuong 
 ThươngHào 
 157 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 332,521 
 3 
  
19
 DreamII 
 ThươngHào 
 156 
 Killer 
 Chính 
 417,621 
 3 
  
20
 DocCoCauBai 
 ThươngHào 
 156 
 TOYOTA 
 Tà 
 317,529 
 3 
  
21
 PhangNhau 
 ThươngHào 
 156 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 163,994 
 3 
  
22
 300k 
 ThươngHào 
 156 
 Phoenixxx 
 Chính 
 154,247 
 3 
  
23
 TruongVoKy 
 ThươngHào 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 887,391 
 3 
  
24
 quilen 
 ThươngHào 
 156 
 SugarDaddy 
 Tà 
 215,428 
 3 
  
25
 HuyetThietMaa 
 ThươngHào 
 156 
 TayThien 
 Tà 
 133,155 
 3 
  
26
 Thuong3Chia 
 ThươngHào 
 156 
 ZChannel 
 Chính 
 148,035 
 3 
  
27
 PeMap 
 ThươngHào 
 156 
 BLACKPINK 
 Chính 
 250,723 
 3 
  
28
 ThuongThuong1 
 ThươngHào 
 156 
 Killer 
 Chính 
 172,272 
 3 
  
29
 KhietTam 
 ThươngHào 
 156 
 SugarDaddy 
 Tà 
 122,630 
 3 
  
30
 NguyenHue 
 ThươngHào 
 155 
 HuyetChien 
 Tà 
 211,728 
 3 
  

Trang 0 của 38 | 0 1 2 |