BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 DeChoat 
 Kiếm Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,314,765 
 5 
  
2
 Pukar 
 Kiếm Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,396,763 
 5 
  
3
 AnhKu95 
 Kiếm Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,558,542 
 5 
  
4
 Dirtyland 
 Kiếm Khách 
 158 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,338,198 
 5 
  
5
 LucTuyet 
 Kiếm Khách 
 157 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,427,569 
 5 
  
6
 Laviee 
 Kiếm Khách 
 157 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,760,171 
 5 
  
7
 NganHa99 
 Kiếm Khách 
 156 
 Killer 
 Chính 
 2,467,119 
 5 
  
8
 DeVuong 
 Kiếm Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,485,387 
 5 
  
9
 [BC]HuyenTran 
 Kiếm Khách 
 155 
 YulgangFree 
 Chính 
 1,078,417 
 5 
  
10
 ChuChiNhuoc 
 Kiếm Khách 
 155 
 AnNhau 
 Tà 
 1,196,010 
 5 
  
11
 GauBeo 
 Kiếm Khách 
 153 
 Phoenixxx 
 Chính 
 735,784 
 5 
  
12
 VjpSoNic 
 Kiếm Khách 
 157 
 ThienTruc 
 Tà 
 719,041 
 4 
  
13
 zzKidGL 
 Kiếm Khách 
 157 
 Killer 
 Chính 
 1,516,882 
 4 
  
14
 xKiemChuyen 
 Kiếm Khách 
 156 
 ZODIAC 
 Chính 
 358,221 
 4 
  
15
 TheFire 
 Kiếm Khách 
 156 
 Phoenixxx 
 Chính 
 486,118 
 4 
  
16
 Hiyori 
 Kiếm Khách 
 156 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 806,835 
 4 
  
17
 ROTK 
 Kiếm Khách 
 156 
 CumInAlo 
 Tà 
 819,681 
 4 
  
18
 Kemdua 
 Kiếm Khách 
 155 
 SugarDaddy 
 Tà 
 718,853 
 4 
  
19
 ROGSTRIX2070S 
 Kiếm Khách 
 153 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 1,298,720 
 4 
  
20
 Dragon 
 Kiếm Khách 
 153 
 DamTacBang 
 Tà 
 639,409 
 4 
  
21
 HoaMocLan 
 Kiếm Khách 
 151 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 766,937 
 4 
  
22
 KiemPhucSinh 
 Kiếm Khách 
 151 
  
 Tà 
 491,250 
 4 
  
23
 GreenTea 
 Kiếm Khách 
 149 
  
 Chính 
 304,295 
 4 
  
24
 LeTuThanh 
 Kiếm Khách 
 157 
 ohyeah 
 Tà 
 487,014 
 3 
  
25
 Lust 
 Kiếm Khách 
 156 
 Killer 
 Chính 
 925,654 
 3 
  
26
 Xoai 
 Kiếm Khách 
 156 
 6789 
 Tà 
 494,162 
 3 
  
27
 NichName 
 Kiếm Khách 
 156 
 TayThien 
 Chính 
 508,363 
 3 
  
28
 Berserk 
 Kiếm Khách 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 285,011 
 3 
  
29
 TieuMuoi 
 Kiếm Khách 
 155 
 KhongUongSua 
 Chính 
 413,455 
 3 
  
30
 Athur 
 Kiếm Khách 
 155 
 YulgangFree 
 Chính 
 470,711 
 3 
  

Trang 0 của 33 | 0 1 2 |