BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 HPBxTruongTam 
 Tử Hào 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 642,328 
 5 
  
2
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 646,823 
 5 
  
3
 SatTam 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,263,055 
 5 
  
4
 DaiBao 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 892,268 
 5 
  
5
 Amiraland 
 Tử Hào 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 603,340 
 5 
  
6
 zNgocQuyenz 
 Tử Hào 
 157 
 TOYOTA 
 Tà 
 426,898 
 5 
  
7
 khoai 
 Tử Hào 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 445,549 
 5 
  
8
 NeKoSan 
 Tử Hào 
 150 
 Killer 
 Chính 
 279,275 
 5 
  
9
 AdminTest 
 Tử Hào 
 150 
  
 Chính 
 3,539,106 
 5 
  
10
 TuHao2021 
 Tử Hào 
 104 
 ZChannel 
 Chính 
 184,290 
 5 
  
11
 SaoDem 
 Tử Hào 
 102 
 ZChannel 
 Chính 
 191,456 
 5 
  
12
 AutoPKz 
 Tử Hào 
 157 
 ThienDuSon 
 Tà 
 346,231 
 4 
  
13
 Emiraterland 
 Tử Hào 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 402,993 
 4 
  
14
 HaoKa 
 Tử Hào 
 157 
 Killer 
 Chính 
 321,365 
 4 
  
15
 Buddha571 
 Tử Hào 
 157 
 CumInAlo 
 Tà 
 610,509 
 4 
  
16
 LuuDucHoa 
 Tử Hào 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 312,452 
 4 
  
17
 BoGiaNo55 
 Tử Hào 
 154 
 ThienTruc 
 Tà 
 235,140 
 4 
  
18
 HoangThuong 
 Tử Hào 
 148 
 ThienTruc 
 Tà 
 542,794 
 4 
  
19
 ShadowSpear 
 Tử Hào 
 159 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 196,620 
 3 
  
20
 MkeyMkeyHao 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 786,108 
 3 
  
21
 TieuCuong 
 Tử Hào 
 157 
 AnNhau 
 Tà 
 239,862 
 3 
  
22
 TieuThien 
 Tử Hào 
 157 
 TayThien 
 Chính 
 240,249 
 3 
  
23
 BachChaconne 
 Tử Hào 
 156 
 Tartaros 
 Tà 
 272,588 
 3 
  
24
 cotaima6 
 Tử Hào 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 386,032 
 3 
  
25
 Farm03 
 Tử Hào 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 464,319 
 3 
  
26
 PALADINPT 
 Tử Hào 
 155 
 Phoenixxx 
 Chính 
 233,463 
 3 
  
27
 SupperGoHan 
 Tử Hào 
 155 
 ZODIAC 
 Chính 
 192,160 
 3 
  
28
 zSucSinhz 
 Tử Hào 
 155 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 289,318 
 3 
  
29
 shady 
 Tử Hào 
 155 
 DamTacBang 
 Tà 
 175,634 
 3 
  
30
 zMafia 
 Tử Hào 
 155 
 Wings 
 Tà 
 315,068 
 3 
  

Trang 0 của 72 | 0 1 2 |