BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 Thanos 
 Quyền Sư 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,613,607 
 5 
  
2
 Levis 
 Quyền Sư 
 156 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,313,723 
 4 
  
3
 Mayweather 
 Quyền Sư 
 150 
 AnNhau 
 Tà 
 289,386 
 4 
  
4
 Viper 
 Quyền Sư 
 157 
 TayThien 
 Chính 
 894,651 
 3 
  
5
 IronFist 
 Quyền Sư 
 156 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 457,560 
 3 
  
6
 ChimFeBuom 
 Quyền Sư 
 154 
 Phoenixxx 
 Chính 
 402,530 
 3 
  
7
 Rocket1h 
 Quyền Sư 
 152 
 Phoenixxx 
 Chính 
 266,848 
 3 
  
8
 1stHuanNhi 
 Quyền Sư 
 146 
 TOYOTA 
 Tà 
 147,471 
 3 
  
9
 Mikyx 
 Quyền Sư 
 142 
 ZChannel 
 Chính 
 143,880 
 3 
  
10
 ZzPhaHoaizZ 
 Quyền Sư 
 157 
 TayThien 
 Chính 
 104,210 
 2 
  
11
 KingOfDarkness 
 Quyền Sư 
 156 
 DamTacBang 
 Tà 
 162,653 
 2 
  
12
 LeeSjn 
 Quyền Sư 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 164,539 
 2 
  
13
 S2Never 
 Quyền Sư 
 155 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 345,650 
 2 
  
14
 TuyQuyen 
 Quyền Sư 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 268,348 
 2 
  
15
 CanhHongPhaj 
 Quyền Sư 
 154 
 CumInAlo 
 Tà 
 135,107 
 2 
  
16
 NgauVaiLOL 
 Quyền Sư 
 154 
 Just4Fun 
 Tà 
 326,955 
 2 
  
17
 HuongQS 
 Quyền Sư 
 154 
 ThienTruc 
 Tà 
 480,372 
 2 
  
18
  DamChiCoChet  
 Quyền Sư 
 153 
 TOYOTA 
 Tà 
 264,540 
 2 
  
19
 AnhKarate 
 Quyền Sư 
 151 
 Garden 
 Chính 
 148,871 
 2 
  
20
 MaiiSun 
 Quyền Sư 
 149 
 FreeFree 
 Tà 
 289,282 
 2 
  
21
 MeiTeySon 
 Quyền Sư 
 112 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 82,980 
 2 
  
22
 DamDang 
 Quyền Sư 
 155 
 DamTacBang 
 Tà 
 100,013 
 1 
  
23
 XxSETTxX 
 Quyền Sư 
 154 
  
 Tà 
 75,240 
 1 
  
24
 OnePunchMan 
 Quyền Sư 
 153 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 607,006 
 1 
  
25
 KimLang 
 Quyền Sư 
 152 
 CumInAlo 
 Tà 
 138,480 
 1 
  
26
 1DamChetToi 
 Quyền Sư 
 151 
 ThienThanCac 
 Chính 
 182,994 
 1 
  
27
 Jojo 
 Quyền Sư 
 150 
 NewAlmekia 
 Tà 
 77,080 
 1 
  
28
 HyperS 
 Quyền Sư 
 150 
 Tartaros 
 Tà 
 64,917 
 1 
  
29
 INat1I 
 Quyền Sư 
 149 
  
 Tà 
 68,770 
 1 
  
30
 JinLen 
 Quyền Sư 
 148 
  
 Tà 
 72,400 
 1 
  

Trang 0 của 18 | 0 1 2 |