BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 NungThinhLinh 
 Đao Khách 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 693,449 
 5 
  
2
 LiuLiu 
 Đao Khách 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 648,099 
 5 
  
3
 MrsBuBu 
 Đao Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,498,165 
 5 
  
4
 HungPham47 
 Đao Khách 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 713,771 
 5 
  
5
 Olay 
 Đao Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 178,099 
 5 
  
6
 Seraphine 
 Đao Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 171,015 
 5 
  
7
 Bish 
 Đao Khách 
 155 
 BLACKPINK 
 Chính 
 171,575 
 5 
  
8
 Bottom 
 Đao Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 186,876 
 5 
  
9
 Topping 
 Đao Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 186,783 
 5 
  
10
 Middle 
 Đao Khách 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 184,687 
 5 
  
11
 Beautifulland 
 Đao Khách 
 154 
 EvilHouse 
 Tà 
 657,528 
 5 
  
12
 MaDao 
 Đao Khách 
 154 
 Killer 
 Chính 
 1,409,080 
 5 
  
13
 Vanguard 
 Đao Khách 
 153 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 474,825 
 5 
  
14
 Brawler 
 Đao Khách 
 153 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 729,572 
 5 
  
15
 taolaso1 
 Đao Khách 
 153 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 427,294 
 5 
  
16
 NguyenPhiYLan 
 Đao Khách 
 152 
 YulgangFree 
 Chính 
 355,832 
 5 
  
17
 JuFuHo 
 Đao Khách 
 149 
 ThienTruc 
 Tà 
 418,912 
 5 
  
18
 BlackMore 
 Đao Khách 
 112 
 Phoenixxx 
 Chính 
 215,745 
 5 
  
19
 DaoKhach2021 
 Đao Khách 
 112 
 ZChannel 
 Chính 
 188,187 
 5 
  
20
 ChienDao 
 Đao Khách 
 157 
 YulgangFree 
 Tà 
 295,861 
 4 
  
21
 ShadowBlade 
 Đao Khách 
 157 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 198,156 
 4 
  
22
 ShadowTanker 
 Đao Khách 
 157 
  
 Chính 
 192,955 
 4 
  
23
 1ThoiConDau 
 Đao Khách 
 157 
 Phoenixxx 
 Chính 
 454,603 
 4 
  
24
 VjpGiaLai 
 Đao Khách 
 157 
 TayThien 
 Tà 
 313,288 
 4 
  
25
 NgoThanhThe 
 Đao Khách 
 156 
 TOYOTA 
 Tà 
 302,532 
 4 
  
26
 kemly 
 Đao Khách 
 155 
 SugarDaddy 
 Tà 
 264,356 
 4 
  
27
 Rhymastic 
 Đao Khách 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 214,720 
 4 
  
28
 JustaTee 
 Đao Khách 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 214,925 
 4 
  
29
 Wowy 
 Đao Khách 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 214,885 
 4 
  
30
 BinzDaPoet 
 Đao Khách 
 155 
 CumInAlo 
 Tà 
 214,080 
 4 
  

Trang 0 của 104 | 0 1 2 |