BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,711,780 
 6 
  
2
 NgoKhong 
 Cung Thủ 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,780,242 
 6 
  
3
 HPBxAnna 
 Diệu Yến 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 925,866 
 6 
  
4
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 687,443 
 6 
  
5
 HungPham47 
 Đao Khách 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 842,151 
 6 
  
6
 HPBxTruongNu 
 Đại Phu 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 712,951 
 6 
  
7
 HPBxTruongTam 
 Tử Hào 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 682,848 
 6 
  
8
 LiuLiu 
 Đao Khách 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 687,239 
 6 
  
9
 AnNguXongDiIa 
 HànBảoQuân 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 699,009 
 6 
  
10
 NungThinhLinh 
 Đao Khách 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 737,471 
 6 
  
11
 LiuLo 
 HànBảoQuân 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 724,317 
 6 
  
12
 SatTam 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,345,474 
 6 
  
13
 MrsBuBu 
 Đao Khách 
 158 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,588,215 
 6 
  
14
 HarlayQuinn 
 Cung Thủ 
 158 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,967,876 
 6 
  
15
 Dirtyland 
 Kiếm Khách 
 158 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,453,942 
 6 
  
16
 Thanos 
 Quyền Sư 
 158 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,594,172 
 6 
  
17
 AnhKidDepTrai 
 Cung Thủ 
 158 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,264,399 
 6 
  
18
 DaiBao 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 928,308 
 6 
  
19
 Emirateland 
 Thích Khách 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,815,367 
 6 
  
20
 Emiratearland 
 Cầm Sư 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 735,330 
 6 
  
21
 xLyHaoNhien 
 Kiếm Khách 
 157 
 Killer 
 Chính 
 1,529,623 
 6 
  
22
 Amiraland 
 Tử Hào 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 646,963 
 6 
  
23
 SonOfGod 
 Thích Khách 
 157 
 Killer 
 Chính 
 1,323,003 
 6 
  
24
 Pukar 
 Kiếm Khách 
 157 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,432,043 
 6 
  
25
 LucTuyet 
 Kiếm Khách 
 156 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,738,560 
 6 
  
26
 Amie 
 Cầm Sư 
 156 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,523,319 
 6 
  
27
 MyNameONGNOI 
 Kiếm Khách 
 156 
 Killer 
 Chính 
 1,574,997 
 6 
  
28
 NganHa99 
 Kiếm Khách 
 155 
 Killer 
 Chính 
 2,732,423 
 6 
  
29
 DaiBoi 
 Cung Thủ 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,666,570 
 6 
  
30
 Setanta 
 ThươngHào 
 155 
 TOYOTA 
 Tà 
 2,599,352 
 6 
  
31
 zNgocQuyenz 
 Tử Hào 
 153 
 TOYOTA 
 Tà 
 458,778 
 6 
  
32
 Beautifulland 
 Đao Khách 
 153 
 EvilHouse 
 Tà 
 714,770 
 6 
  
33
 ChuChiNhuoc 
 Kiếm Khách 
 151 
 AnNhau 
 Tà 
 1,363,283 
 6 
  
34
 Nene 
 Đại Phu 
 151 
 ThienTruc 
 Tà 
 916,578 
 6 
  
35
 Ginn 
 Cung Thủ 
 151 
 ThienTruc 
 Tà 
 767,724 
 6 
  
36
 Seraphine 
 Đao Khách 
 150 
 BLACKPINK 
 Chính 
 193,095 
 6 
  
37
 Olay 
 Đao Khách 
 150 
 BLACKPINK 
 Chính 
 199,959 
 6 
  
38
 Bish 
 Đao Khách 
 150 
 BLACKPINK 
 Chính 
 193,115 
 6 
  
39
 LoiTranscen 
 Thích Khách 
 150 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 2,519,121 
 6 
  
40
 DeVuong 
 Kiếm Khách 
 150 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,887,665 
 6 
  
41
 Laviee 
 Kiếm Khách 
 149 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,814,543 
 6 
  
42
 TigerBeer 
 Diệu Yến 
 146 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,336,410 
 6 
  
43
 Middle 
 Đao Khách 
 140 
 ThienTruc 
 Tà 
 206,407 
 6 
  
44
 Topping 
 Đao Khách 
 140 
 ThienTruc 
 Tà 
 208,203 
 6 
  
45
 Bottom 
 Đao Khách 
 140 
 ThienTruc 
 Tà 
 208,576 
 6 
  
46
 IIKUNII 
 Thích Khách 
 118 
 6789 
 Tà 
 863,170 
 6 
  
47
 Gray 
 Cung Thủ 
 117 
 Tartaros 
 Tà 
 1,060,521 
 6 
  
48
 taolaso1 
 Đao Khách 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 502,033 
 5 
  
49
 HaMy 
 Diệu Yến 
 158 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 371,886 
 5 
  
50
 EmLaAi 
 Cung Thủ 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,705,370 
 5 
  

Trang 0 của 343 | 0 1 2 |