BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 Amie 
 Cầm Sư 
 160 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,511,940 
 5 
  
2
 HPBxTruongNu 
 Đại Phu 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 648,492 
 5 
  
3
 NungThinhLinh 
 Đao Khách 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 693,349 
 5 
  
4
 HPBxTruongTam 
 Tử Hào 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 642,288 
 5 
  
5
 HPBxAnna 
 Diệu Yến 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 812,227 
 5 
  
6
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 646,783 
 5 
  
7
 AnNguXongDiIa 
 HànBảoQuân 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 659,749 
 5 
  
8
 LiuLiu 
 Đao Khách 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 647,999 
 5 
  
9
 LiuLo 
 HànBảoQuân 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 685,277 
 5 
  
10
 Anh2XaHoi 
 Cung Thủ 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 942,986 
 5 
  
11
 HarlayQuinn 
 Cung Thủ 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,879,864 
 5 
  
12
 DeThan 
 Thích Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,255,590 
 5 
  
13
 Thanos 
 Quyền Sư 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,613,607 
 5 
  
14
 DeChoat 
 Kiếm Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,314,665 
 5 
  
15
 Pukar 
 Kiếm Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,396,663 
 5 
  
16
 AnhKu95 
 Kiếm Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,558,542 
 5 
  
17
 MrsBuBu 
 Đao Khách 
 159 
 Phoenixxx 
 Chính 
 2,498,165 
 5 
  
18
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 159 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,562,339 
 5 
  
19
 NgoKhong 
 Cung Thủ 
 159 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,607,254 
 5 
  
20
 HungPham47 
 Đao Khách 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 713,671 
 5 
  
21
 SatTam 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,262,995 
 5 
  
22
 DaiBao 
 Tử Hào 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 892,228 
 5 
  
23
 Dirtyland 
 Kiếm Khách 
 158 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,338,118 
 5 
  
24
 Emirateland 
 Thích Khách 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 1,505,227 
 5 
  
25
 LucTuyet 
 Kiếm Khách 
 157 
 ThienTruc 
 Tà 
 1,427,469 
 5 
  
26
 Laviee 
 Kiếm Khách 
 157 
 Phoenixxx 
 Chính 
 1,760,071 
 5 
  
27
 Amiraland 
 Tử Hào 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 603,300 
 5 
  
28
 zNgocQuyenz 
 Tử Hào 
 157 
 TOYOTA 
 Tà 
 426,898 
 5 
  
29
 Emiratearland 
 Cầm Sư 
 157 
 EvilHouse 
 Tà 
 594,196 
 5 
  
30
 DaiBoi 
 Cung Thủ 
 156 
 ThienTruc 
 Tà 
 2,485,721 
 5 
  

Trang 0 của 536 | 0 1 2 |