Bảng Xếp Tiền Vàng
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào - Thần Nữ
#
Tên nhân vật
Nghề
Ngân Lượng
Kho Chung
Kho Riêng
1
 zzzxxxccc 
 Hàn Bảo Quân 
 76,313,045,996 
 0 
 0 
2
 Anna 
 Cầm Sư 
 52,414,663,374 
 0 
 0 
3
 [Event]NhaCai 
 Hàn Bảo Quân 
 51,367,279,167 
 0 
 0 
4
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 51,014,026,361 
 0 
 0 
5
 tayduaf1 
 Hàn Bảo Quân 
 42,855,047,546 
 0 
 0 
6
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 37,747,639,878 
 0 
 0 
7
 donate412 
 Hàn Bảo Quân 
 37,647,755,020 
 0 
 0 
8
 Guma 
 Cung Thủ 
 36,899,469,490 
 0 
 0 
9
 donate276 
 Hàn Bảo Quân 
 31,905,343,733 
 0 
 0 
10
 Post 
 Hàn Bảo Quân 
 30,023,472,960 
 0 
 0 
11
 Trade 
 Cung Thủ 
 22,714,587,715 
 0 
 0 
12
 donate425 
 Hàn Bảo Quân 
 20,000,000,000 
 0 
 0 
13
 XiLaTa 
 Quyền Sư 
 19,266,803,274 
 0 
 0 
14
 Akay 
 Tử Hào 
 17,871,691,217 
 0 
 0 
15
 DaiBang 
 Hàn Bảo Quân 
 17,546,000,833 
 0 
 0 
16
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 17,510,645,863 
 0 
 0 
17
 SatThan 
 Đao Khách 
 16,907,364,477 
 0 
 0 
18
 donate426 
 Hàn Bảo Quân 
 16,566,666,656 
 0 
 0 
19
 donate427 
 Hàn Bảo Quân 
 15,799,999,986 
 0 
 0 
20
 utdet 
 Hàn Bảo Quân 
 15,786,424,446 
 0 
 0 

Trang 0 của 259 | 0 1 2 |Close
Open