Bảng Xếp Hạng Thế Lực Chiến
Lúc 21:00 hằng ngày tại kênh 4 TLC
XẾP HẠNG
NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
ĐẦU THAI
BANG PHÁI
THẾ LỰC
SÁT
TỬ
1
 TenEmLaGi 
 Thương Hào 
 151 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 59 
 2 
2
 Enel 
 Tử Hào 
 149 
 0 
 CaiBangVN 
  
 49 
 14 
3
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 37 
 3 
4
 Maye 
 Kiếm Khách 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 37 
 5 
5
 Trade 
 Cung Thủ 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 33 
 26 
6
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 148 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 24 
 37 
7
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 148 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 22 
 24 
8
 Klaus 
 Cung Thủ 
 148 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 21 
 24 
9
 Myey 
 Diệu Yến 
 146 
 0 
 ChallengeYG 
  
 16 
 54 
10
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 149 
 0 
 CaiBangVN 
  
 13 
 14 
11
 PeDam 
 Quyền Sư 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 10 
 2 
12
 Akay 
 Tử Hào 
 148 
 0 
 CaiBangVN 
  
 9 
 15 
13
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 6 
 8 
14
 Rubby 
 Diệu Yến 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 6 
 8 
15
 oMeo 
 Đao Khách 
 149 
 0 
 CaiBangVN 
 Chính 
 6 
 14 
16
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 3 
 9 
17
 1Chai2ThangXin 
 Diệu Yến 
 148 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 3 
 9 
18
 xKAZUHAx 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 2 
 1 
19
 Cannabis 
 Thích Khách 
 147 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 2 
 5 
20
 V3rSace 
 Đao Khách 
 148 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 2 
 9 
21
 Raphael 
 Cầm Sư 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 1 
 1 
22
 HangLong 
 Đao Khách 
 148 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 1 
 1 
23
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 148 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 1 
 2 
24
 Gabriel 
 Diệu Yến 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 1 
 9 
25
 HoaLai 
 Diệu Yến 
 147 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 0 
 1 
26
 Tino 
 Thương Hào 
 147 
 0 
 MalibuClubYG 
 Chính 
 0 
 1 
27
 CuLua 
 Hàn Bảo Quân 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 1 
28
 Moon 
 Đao Khách 
 148 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
29
 HoaDa 
 Đại Phu 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
30
 BiaHaNoi 
 Đại Phu 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 1 
31
 HeNiKen 
 Kiếm Khách 
 146 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
32
 vudoan2 
 Đại Phu 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 1 
33
 J3en 
 Đao Khách 
 144 
 0 
 Farmer 
  
 0 
 1 
34
 ViiKii 
 Đại Phu 
 142 
 0 
 Farmer 
 Chính 
 0 
 1 
35
 PeIu 
 Đại Phu 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 1 
36
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
37
 Naga 
 Kiếm Khách 
 150 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
38
 Nokia110i 
 Đao Khách 
 146 
 0 
 KhongSoVkVN 
 Chính 
 0 
 1 
39
 NinZaReal 
 Thích Khách 
 146 
 0 
 Farmer 
 Chính 
 0 
 1 
40
 NucapachjF 
 Cung Thủ 
 147 
 0 
 ThapTamBang 
  
 0 
 1 
41
 KingG0LD 
 Cung Thủ 
 148 
 0 
 CaiBangVN 
  
 0 
 1 
42
 LenGiuong 
 Cung Thủ 
 137 
 0 
 Farmer 
 Chính 
 0 
 1 
43
 KiemHKGH 
 Thích Khách 
 140 
 0 
 Farmer 
  
 0 
 1 
44
 Tom02 
 Đao Khách 
 149 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
45
 BigMouse 
 Diệu Yến 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 1 
46
 OneSpear 
 Thương Hào 
 147 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 0 
 1 
47
 BomB 
 Thương Hào 
 148 
 0 
 ChallengeYG 
  
 0 
 1 
48
 Villa 
 Hàn Bảo Quân 
 148 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
49
 OnePunchMan 
 Quyền Sư 
 150 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 1 
50
 Vicki 
 Đại Phu 
 148 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
51
 ekadao 
 Đao Khách 
 147 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 0 
 1 
52
 dpchinh 
 Đại Phu 
 147 
 0 
 KhongSoVkVN 
 Chính 
 0 
 2 
53
 traimit 
 Tử Hào 
 140 
 0 
 Farmer 
 Chính 
 0 
 2 
54
 saitami 
 Tử Hào 
 148 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 2 
55
 QuaKhuHienVe 
 Kiếm Khách 
 140 
 0 
 Farmer 
  
 0 
 2 
56
 chYmtO 
 Đại Phu 
 149 
 0 
 CaiBangVN 
  
 0 
 4 
57
 ekacung 
 Cung Thủ 
 148 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 0 
 4 
58
 Suna 
 Đại Phu 
 144 
 0 
 Farmer 
 Chính 
 0 
 5 
59
 Shinn 
 Quyền Sư 
 142 
 0 
 ThuaThiThoiYG 
 Chính 
 0 
 6 
60
 DaiDaoLs 
 Hàn Bảo Quân 
 145 
 0 
 ThienTrucYG 
  
 0 
 14 

Trang 0 của -0 | 0 |

Close
Open