Bảng Xếp Hạng Thế Lực Chiến
Lúc 21:00 hằng ngày tại kênh 4 TLC
XẾP HẠNG
NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
ĐẦU THAI
BANG PHÁI
THẾ LỰC
SÁT
TỬ
1
 Blueberry 
 Diệu Yến 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 74 
 25 
2
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 135 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 69 
 31 
3
 EmNongDan 
 Thần Nữ 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 52 
 38 
4
 GaRung 
 Kiếm Khách 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 51 
 21 
5
 Saint 
 Diệu Yến 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 48 
 31 
6
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 42 
 52 
7
 Noaz 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 41 
 28 
8
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 133 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 41 
 47 
9
 Laurent 
 Cung Thủ 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 40 
 34 
10
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 133 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 38 
 17 
11
 Shoot2Kill 
 Cung Thủ 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 37 
 20 
12
 JohnWick 
 Diệu Yến 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 36 
 23 
13
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 35 
 11 
14
 Trade 
 Cung Thủ 
 133 
 0 
 TaPhaiTuoiGi 
 Chính 
 31 
 7 
15
 PK001 
 Diệu Yến 
 131 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 31 
 21 
16
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 31 
 44 
17
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 30 
 22 
18
 Rubby 
 Diệu Yến 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 29 
 11 
19
 Minat 
 Cung Thủ 
 130 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 28 
 10 
20
 zZmAZz 
 Cầm Sư 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 28 
 30 
21
 HoaDa 
 Đại Phu 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 22 
 38 
22
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 135 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 21 
 31 
23
 Celica 
 Cung Thủ 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 19 
 22 
24
 DJSona 
 Cầm Sư 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 19 
 38 
25
 Sora 
 Diệu Yến 
 131 
 0 
 ThienTrucYG 
  
 10 
 14 
26
 zLongNhiiz 
 Thương Hào 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 9 
 50 
27
 QueenBee 
 Cung Thủ 
 107 
 0 
  
 Chính 
 6 
 6 
28
 NucapachjF 
 Cung Thủ 
 133 
 0 
 ThapTamBang 
  
 5 
 9 
29
 kiem6 
 Kiếm Khách 
 134 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 5 
 28 
30
 PhiKiemPK 
 Kiếm Khách 
 132 
 0 
 ThienTrucYG 
  
 2 
 20 
31
 MinYoung 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 0 
 CaiBangVN 
  
 2 
 33 
32
 Tryndamere 
 Đao Khách 
 135 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 1 
 1 
33
 HonDaCRVTurbo 
 Tử Hào 
 129 
 0 
 CaiBangVN 
 Chính 
 1 
 8 
34
 CungMa 
 Cung Thủ 
 131 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 1 
 10 
35
 BonBon 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 0 
 MalibuClubYG 
 Chính 
 0 
 1 
36
 TuHaoReal 
 Tử Hào 
 129 
 0 
 CaiBangVN 
 Chính 
 0 
 1 
37
 Guma 
 Cung Thủ 
 132 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 1 
38
 oMeo 
 Đao Khách 
 129 
 0 
 CaiBangVN 
 Chính 
 0 
 1 
39
 DeTam 
 Đại Phu 
 132 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 1 
40
 100VND 
 Thần Nữ 
 133 
 0 
 CaiBangVN 
 Chính 
 0 
 1 
41
 HeNiKen 
 Kiếm Khách 
 132 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 1 
42
 Cung 
 Cung Thủ 
 130 
 0 
 SniperHunterTH 
 Chính 
 0 
 1 
43
 daoka5 
 Đao Khách 
 131 
 0 
 ThapTamBang 
 Chính 
 0 
 1 
44
 TieuYenTu 
 Thích Khách 
 130 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
45
 LongHuwng 
 Đao Khách 
 130 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 1 
46
 SaoHayRaDeQua 
 Thích Khách 
 108 
 0 
  
  
 0 
 1 
47
 Moon 
 Đao Khách 
 134 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
48
 BadBoys 
 Kiếm Khách 
 132 
 0 
 ThienTrucYG 
  
 0 
 1 
49
 ZzRain 
 Diệu Yến 
 131 
 0 
 CaiBangVN 
  
 0 
 1 
50
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
51
 HaTa 
 Cung Thủ 
 130 
 0 
 CaiBangVN 
  
 0 
 1 
52
 Klaus 
 Cung Thủ 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
53
 gackiemsaicam 
 Cầm Sư 
 129 
 0 
 BanMeThuot 
 Chính 
 0 
 1 
54
 Akay 
 Tử Hào 
 133 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 0 
 1 
55
 MaVuong 
 Cung Thủ 
 125 
 0 
 ThienTrucYG 
  
 0 
 1 
56
 2207 
 Thần Nữ 
 134 
 0 
 ThienTrucYG 
  
 0 
 1 
57
 VuDoanNoBiTa 
 Cung Thủ 
 133 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 1 
58
 heomap 
 Thần Nữ 
 130 
 0 
  
 Chính 
 0 
 1 
59
 Anna 
 Cầm Sư 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
60
 VedaybenA 
 Cung Thủ 
 133 
 0 
 ChallengeYG 
 Chính 
 0 
 1 
61
 Steve 
 Thích Khách 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 1 
62
 Donaldtrump 
 Cầm Sư 
 133 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 1 
63
 Jackylet 
 Hàn Bảo Quân 
 128 
 0 
 Farmer 
 Chính 
 0 
 1 
64
 SilentHill 
 Thương Hào 
 131 
 0 
 KhongSoVkVN 
 Chính 
 0 
 1 
65
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 135 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 2 
66
 oMeoMeo 
 Thần Nữ 
 129 
 0 
 CaiBangVN 
  
 0 
 2 
67
 Kovir 
 Đại Phu 
 132 
 0 
 ChallengeYG 
  
 0 
 3 
68
 lili 
 Đại Phu 
 133 
 0 
 DragonVN 
 Chính 
 0 
 3 
69
 Gladiolus 
 Đại Phu 
 132 
 0 
  
  
 0 
 7 
70
 NuChienThan 
 Thần Nữ 
 130 
 0 
 BanMeThuot 
  
 0 
 8 
71
 love84 
 Kiếm Khách 
 133 
 0 
 KhongSoVkVN 
  
 0 
 11 
72
 DauTiTham 
 Đại Phu 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 12 
73
 DonaTrump 
 Thương Hào 
 130 
 0 
 CaiBangVN 
  
 0 
 13 
74
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 134 
 0 
 MalibuClubYG 
  
 0 
 13 

Trang 0 của -0 | 0 |

Close
Open