BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 UchihaItachi 
 Thích Khách 
  
 109 
 0 
 100 
 Chính 
  
82
 Ezga1 
 Thích Khách 
  
 108 
 0 
 100 
 Chính 
  
83
  ChoiKick  
 Thích Khách 
  
 106 
 0 
 100 
 Chính 
  
84
 NjnJa 
 Thích Khách 
  
 104 
 0 
 18,100 
 Chính 
  
85
 LaThichKhach 
 Thích Khách 
  
 104 
 0 
 100 
 Tà 
  
86
 LiCoTa 
 Thích Khách 
  
 103 
 0 
 80 
 Chính 
  
87
 xTiger 
 Thích Khách 
  
 103 
 0 
 5,090 
 Chính 
  
88
 AnhHungNup 
 Thích Khách 
  
 103 
 0 
 90 
 Chính 
  
89
 BiiLong 
 Thích Khách 
  
 103 
 0 
 14,940 
 Chính 
  
90
  Cau2  
 Thích Khách 
  
 102 
 0 
 4,080 
 Chính 
  
91
 2stChuBe 
 Thích Khách 
  
 101 
 0 
 100 
 Tà 
  
92
  Shin  
 Thích Khách 
  
 101 
 0 
 190 
 Tà 
  
93
 Usami 
 Thích Khách 
 AriaCompanyVN 
 99 
 0 
 100 
 Chính 
  
94
 EmTapChoiGame 
 Thích Khách 
  
 96 
 0 
 100 
 Tà 
  
95
 NuThichKhach 
 Thích Khách 
 ThienThanHoiYG 
 96 
 0 
 100 
 Chính 
  
96
 Blitz 
 Thích Khách 
  
 96 
 0 
 100 
 Tà 
  
97
 Van0deptrai 
 Thích Khách 
  
 95 
 0 
 90 
 Chính 
  
98
 NinjaKiet 
 Thích Khách 
  
 95 
 0 
 100 
 Tà 
  
99
 xKinhKhax 
 Thích Khách 
  
 94 
 0 
 100 
 Tà 
  
100
 NinJaRua 
 Thích Khách 
  
 93 
 0 
 6,090 
 Chính 
  
101
 Chaoslayer 
 Thích Khách 
  
 93 
 0 
 5,060 
 Chính 
  
102
  Truong9  
 Thích Khách 
  
 93 
 0 
 90 
 Chính 
  
103
 oneshotKO 
 Thích Khách 
  
 93 
 0 
 100 
 Tà 
  
104
 SanBoss 
 Thích Khách 
  
 93 
 0 
 100 
 Tà 
  
105
 ioiKenSama 
 Thích Khách 
  
 92 
 0 
 100 
 Tà 
  
106
 ChotTiet 
 Thích Khách 
  
 92 
 0 
 100 
 Chính 
  
107
 ToKuDa 
 Thích Khách 
  
 92 
 0 
 100 
 Chính 
  
108
 Zerida 
 Thích Khách 
  
 91 
 0 
 100 
 Chính 
  
109
 IChem 
 Thích Khách 
  
 90 
 0 
 100 
 Chính 
  
110
 jav696 
 Thích Khách 
  
 90 
 0 
 90 
 Chính 
  
111
 jav96 
 Thích Khách 
  
 90 
 0 
 90 
 Chính 
  
112
 jav69 
 Thích Khách 
  
 90 
 0 
 90 
 Chính 
  
113
 jav969 
 Thích Khách 
  
 90 
 0 
 90 
 Chính 
  
114
 ZzKyOzZ 
 Thích Khách 
  
 89 
 0 
 100 
 Tà 
  
115
 KiemPK 
 Thích Khách 
  
 89 
 0 
 100 
 Tà 
  
116
 BowBow 
 Thích Khách 
  
 89 
 0 
 100 
 Chính 
  
117
 xKinx 
 Thích Khách 
  
 89 
 0 
 100 
 Tà 
  
118
 TieuXuyen 
 Thích Khách 
  
 89 
 0 
 100 
 Chính 
  
119
 xHaAnhx 
 Thích Khách 
  
 89 
 0 
 100 
 Tà 
  
120
 Shadoww 
 Thích Khách 
  
 88 
 0 
 6,060 
 Chính 
  

Trang 2 của 8 | 0 1 2 3 4 |Close
Open