BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 MinhTu 
 Cung Thủ 
  
 105 
 0 
 40,100 
 Tà 
  
82
 famfam 
 Cung Thủ 
  
 104 
 0 
 5,010 
 Chính 
  
83
 Emma 
 Cung Thủ 
  
 104 
 0 
 100 
 Tà 
  
84
 TanSatLenh 
 Cung Thủ 
  
 103 
 0 
 90 
 Chính 
  
85
 TieuNhi 
 Cung Thủ 
  
 103 
 0 
 90 
 Tà 
  
86
 NhiCoNuong 
 Cung Thủ 
  
 102 
 0 
 6,040 
 Chính 
  
87
 LaCung 
 Cung Thủ 
  
 101 
 0 
 100 
 Tà 
  
88
 Hondacodon 
 Cung Thủ 
  
 100 
 0 
 100 
 Chính 
  
89
 FuckMeUp 
 Cung Thủ 
  
 99 
 0 
 100 
 Tà 
  
90
 LeThao 
 Cung Thủ 
  
 98 
 0 
 100 
 Tà 
  
91
 ThichSoVeu 
 Cung Thủ 
  
 98 
 0 
 100 
 Tà 
  
92
 Jayjou 
 Cung Thủ 
  
 98 
 0 
 100 
 Chính 
  
93
 Mory 
 Cung Thủ 
  
 98 
 0 
 100 
 Chính 
  
94
 Milo 
 Cung Thủ 
  
 97 
 0 
 100 
 Tà 
  
95
 SkyQA 
 Cung Thủ 
  
 97 
 0 
 90 
 Tà 
  
96
 CungThan 
 Cung Thủ 
  
 97 
 0 
 80 
 Tà 
  
97
 DaiCa 
 Cung Thủ 
  
 97 
 0 
 100 
 Tà 
  
98
  VTN2  
 Cung Thủ 
  
 96 
 0 
 100 
 Tà 
  
99
 39Cung 
 Cung Thủ 
  
 96 
 0 
 8,090 
 Tà 
  
100
 Pepsi 
 Cung Thủ 
  
 95 
 0 
 70 
 Chính 
  
101
 NHieu 
 Cung Thủ 
  
 94 
 0 
 4,100 
 Chính 
  
102
 SubinDrkd 
 Cung Thủ 
 NewAlmekia 
 94 
 0 
 0 
 Chính 
  
103
 BanKonChym 
 Cung Thủ 
  
 94 
 0 
 3,100 
 Tà 
  
104
 Giang 
 Cung Thủ 
  
 94 
 0 
 100 
 Chính 
  
105
 lollllque 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 90 
 Tà 
  
106
 iTerosa 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 100 
 Chính 
  
107
 GauBo 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 7,100 
 Chính 
  
108
 xieenheest 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 5,060 
 Tà 
  
109
 Muitenxanh 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 100 
 Chính 
  
110
 Naul 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 100 
 Chính 
  
111
 Surfacepro4 
 Cung Thủ 
  
 93 
 0 
 100 
 Tà 
  
112
 nhattien 
 Cung Thủ 
  
 92 
 0 
 100 
 Chính 
  
113
 HenThree 
 Cung Thủ 
  
 92 
 0 
 100 
 Chính 
  
114
 Cung1 
 Cung Thủ 
  
 91 
 0 
 100 
 Tà 
  
115
 S111 
 Cung Thủ 
  
 91 
 0 
 100 
 Chính 
  
116
 KaKiTo 
 Cung Thủ 
  
 91 
 0 
 100 
 Chính 
  
117
 NaMi 
 Cung Thủ 
  
 90 
 0 
 100 
 Chính 
  
118
 STUMANTE 
 Cung Thủ 
  
 89 
 0 
 100 
 Chính 
  
119
 HoaBan 
 Cung Thủ 
  
 89 
 0 
 100 
 Chính 
  
120
 Cung9x 
 Cung Thủ 
  
 89 
 0 
 90 
 Chính 
  

Trang 2 của 8 | 0 1 2 3 4 |Close
Open