BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 HangBG 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 479,634 
 Tà 
  
82
 vudoan2 
 Đại Phu 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 473,586 
 Chính 
  
83
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 461,049 
 Tà 
  
84
 ZzRain 
 Diệu Yến 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 448,839 
 Tà 
  
85
 BadBoys 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 437,882 
 Tà 
  
86
 DeTam 
 Đại Phu 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 437,278 
 Chính 
  
87
 Topson 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 138 
 0 
 425,260 
 Tà 
  
88
 SunFlower 
 Cầm Sư 
 WeAreOneYG 
 134 
 0 
 423,427 
 Chính 
  
89
  Nhan  
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 419,011 
 Tà 
  
90
 Vicki 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 416,600 
 Tà 
  
91
 2207 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 138 
 0 
 408,049 
 Tà 
  
92
 Celica 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 407,290 
 Tà 
  
93
 BigMouse 
 Diệu Yến 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 389,578 
 Chính 
  
94
 lili 
 Đại Phu 
  
 137 
 0 
 388,040 
 Chính 
  
95
 PhiKiemPK 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 136 
 0 
 374,465 
 Tà 
  
96
 Capuchino 
 Thần Nữ 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 373,800 
 Chính 
  
97
 saitami 
 Tử Hào 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 370,896 
 Chính 
  
98
 Villa 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 366,226 
 Chính 
  
99
 PleikuYeuEm 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 135 
 0 
 360,060 
 Tà 
  
100
 Enel 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 353,748 
 Tà 
  
101
 ZinZhao 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 138 
 0 
 348,388 
 Chính 
  
102
 oMeoMeo 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 345,420 
 Tà 
  
103
 GALAXY 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 341,900 
 Tà 
  
104
 ProMax 
 Kiếm Khách 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 341,420 
 Tà 
  
105
 ekacung 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 338,707 
 Tà 
  
106
 heomap 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 131 
 0 
 337,030 
 Chính 
  
107
 NinZaReal 
 Thích Khách 
 Farmer 
 135 
 0 
 336,036 
 Chính 
  
108
 PeDam 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 136 
 0 
 335,422 
 Chính 
  
109
 100VND 
 Thần Nữ 
  
 134 
 0 
 329,587 
 Chính 
  
110
 xxSTINGxx 
 Kiếm Khách 
  
 127 
 0 
 323,738 
 Chính 
  
111
 Zara 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 323,424 
 Tà 
  
112
 Kaii 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 321,400 
 Tà 
  
113
 Sagota 
 Đàm Hoa Liên 
 CaiBangVN 
 134 
 0 
 314,595 
 Chính 
  
114
 ThanYXinh 
 Đại Phu 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 310,798 
 Chính 
  
115
 TieuYenTu 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 303,440 
 Chính 
  
116
 ThachHao 
 Cung Thủ 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 298,179 
 Chính 
  
117
 VipSoNic 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 298,100 
 Tà 
  
118
 OnePunchMan 
 Quyền Sư 
 WeAreOneYG 
 134 
 0 
 296,400 
 Chính 
  
119
 BinBin 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 290,660 
 Chính 
  
120
  MaiAnh  
 Thần Nữ 
  
 134 
 0 
 290,526 
 Chính 
  

Trang 2 của 155 | 0 1 2 3 4 |Close
Open