BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 mama3 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
82
 nunes1 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
83
 Cuibap66 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 290 
 Tà 
  
84
 Silenthil1 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 13,630 
 Chính 
  
85
 YeuTon 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 44,600 
 Chính 
  
86
 haisam2 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 121 
 0 
 -50 
 Chính 
  
87
 Loli 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 -720 
 Chính 
  
88
 EllyTran 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 4,688 
 Chính 
  
89
 YSuNgu 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 100 
 Chính 
  
90
 Miku 
 Thần Nữ 
 NgaMy. 
 121 
 0 
 686 
 Tà 
  
91
 YeuDe 
 Thần Nữ 
  
 121 
 0 
 24,800 
 Chính 
  
92
 Vivi 
 Thần Nữ 
 NgaMy. 
 121 
 0 
 1,585 
 Tà 
  
93
 HPBxSophira 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 19,060 
 Tà 
  
94
 CChang 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -490 
 Chính 
  
95
 Nanana 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -190 
 Tà 
  
96
 Wasabi 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -310 
 Chính 
  
97
 AiMin 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 46 
 Tà 
  
98
 zRose 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -290 
 Tà 
  
99
 Yuaz 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 36 
 Chính 
  
100
 Tiny 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -490 
 Chính 
  
101
 Sassimi 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -360 
 Chính 
  
102
 Banana 
 Thần Nữ 
  
 120 
 0 
 -190 
 Tà 
  
103
 tieulongnu165 
 Thần Nữ 
  
 119 
 0 
 100 
 Chính 
  
104
 MaDe 
 Thần Nữ 
  
 119 
 0 
 70 
 Chính 
  
105
 TiaChop 
 Thần Nữ 
 BaTrucVN 
 119 
 0 
 100 
 Tà 
  
106
  MayMay  
 Thần Nữ 
  
 119 
 0 
 7,960 
 Tà 
  
107
 STORM 
 Thần Nữ 
  
 119 
 0 
 5,020 
 Chính 
  
108
 test2 
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 70 
 Chính 
  
109
 master3 
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 80 
 Chính 
  
110
 master1 
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 80 
 Chính 
  
111
 test3 
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 80 
 Chính 
  
112
  LEDE88  
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 -260 
 Tà 
  
113
 Test1 
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 70 
 Chính 
  
114
 test4 
 Thần Nữ 
  
 118 
 0 
 80 
 Chính 
  
115
 LoDongLinh 
 Thần Nữ 
 TayThien 
 117 
 0 
 100 
 Chính 
  
116
 ThuongTien 
 Thần Nữ 
  
 117 
 0 
 90 
 Tà 
  
117
 HoaKimNgan 
 Thần Nữ 
  
 116 
 0 
 200 
 Tà 
  
118
 nynysky 
 Thần Nữ 
  
 116 
 0 
 -30 
 Chính 
  
119
 GaiXinh1 
 Thần Nữ 
 Noob 
 116 
 0 
 100 
 Chính 
  
120
 DepDep 
 Thần Nữ 
  
 116 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 2 của 14 | 0 1 2 3 4 |Close
Open