BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 NguyetDi 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 136 
 0 
 5,370 
 Chính 
  
82
 TraiDep 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 136 
 0 
 104,090 
 Tà 
  
83
 Freez 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 136 
 0 
 12,420 
 Tà 
  
84
 DaoMa 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 136 
 0 
 2,996 
 Tà 
  
85
 Wibu 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 15,540 
 Chính 
  
86
 KhuMa 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 136 
 0 
 3,087 
 Chính 
  
87
 oLuLu 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 83,648 
 Chính 
  
88
 Venus 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 101,930 
 Tà 
  
89
 Quyz 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 136 
 0 
 131,100 
 Chính 
  
90
 DungHiepEm 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 10,100 
 Chính 
  
91
 DanDyJohns 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 174,646 
 Chính 
  
92
 BaoNgoc 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 170,476 
 Chính 
  
93
 333333 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 23,660 
 Chính 
  
94
 22222 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 19,550 
 Chính 
  
95
 Faker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 136 
 0 
 22,076 
 Chính 
  
96
 OngChamChy 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 53,910 
 Chính 
  
97
 TankerPK 
 Đao Khách 
 Farmer 
 136 
 0 
 103,224 
 Tà 
  
98
 1stDaoNu 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 56,480 
 Tà 
  
99
 GaoXanh 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 135 
 0 
 103,523 
 Tà 
  
100
 So91 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 135 
 0 
 5,087 
 Tà 
  
101
 2000Year 
 Đao Khách 
  
 135 
 0 
 138,450 
 Tà 
  
102
 zXzDaoThu 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 135 
 0 
 1,990 
 Tà 
  
103
 Rosemary 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 21,438 
 Chính 
  
104
 CuiBap 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 3,517 
 Tà 
  
105
 MrZero 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 2,990 
 Chính 
  
106
 ZzRuby 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 107,130 
 Tà 
  
107
 ekadao 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 135 
 0 
 66 
 Tà 
  
108
 1Dao 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 -300 
 Chính 
  
109
 vudoan 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 -200 
 Tà 
  
110
 vudoan1 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 4,880 
 Tà 
  
111
 TruongPro3 
 Đao Khách 
 Farmer 
 135 
 0 
 44,980 
 Chính 
  
112
 dao02 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 135 
 0 
 -260 
 Tà 
  
113
 dao01 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 135 
 0 
 -180 
 Tà 
  
114
 Tisso 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 135 
 0 
 6,970 
 Tà 
  
115
 1stNuDaoKhach 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 15,308 
 Chính 
  
116
 44444 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 3,160 
 Chính 
  
117
 NuHiepSi 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 29,596 
 Tà 
  
118
 thnahhvu4 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 -30 
 Chính 
  
119
 HongQuan 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 135 
 0 
 143,678 
 Tà 
  
120
 SkillLove 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 135 
 0 
 84,030 
 Chính 
  

Trang 2 của 35 | 0 1 2 3 4 |Close
Open