BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
81
 DrAn 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,048 
 Chính 
  
82
 Chang 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 279,470 
 Chính 
  
83
 ThienSat 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 24,953 
 Chính 
  
84
 BichDao 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 3,370 
 Tà 
  
85
 Kagura 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,720 
 Tà 
  
86
 kiem6 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 484,753 
 Chính 
  
87
 Celica 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 164,150 
 Tà 
  
88
 Hanzo 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,926 
 Tà 
  
89
 MsChang 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,240 
 Chính 
  
90
 Hanabi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,220 
 Tà 
  
91
 Rubby 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 134 
 0 
 449,407 
 Chính 
  
92
 Shoot2Kill 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 134 
 0 
 555,570 
 Chính 
  
93
 Pitt 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 390 
 Chính 
  
94
 HoaSat 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 21,483 
 Chính 
  
95
 Hayabusa 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 18,299 
 Tà 
  
96
 SatThan 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 22,854 
 Chính 
  
97
 Tom01 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 70,204 
 Tà 
  
98
 LoanDao 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 21,866 
 Chính 
  
99
 TuyetDao 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 3,518 
 Chính 
  
100
 zKhanhVyz 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 383,037 
 Tà 
  
101
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 133 
 0 
 521,294 
 Chính 
  
102
 NhiepPhong 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 48,340 
 Tà 
  
103
 Ayumi 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 640 
 Chính 
  
104
 Tom02 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 3,128 
 Chính 
  
105
 MauNhiThienHa 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 131,276 
 Chính 
  
106
 LHP3 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 400 
 Chính 
  
107
 FeedXongQuit 
 Đao Khách 
 TaPhaiTuoiGi 
 133 
 0 
 39,200 
 Chính 
  
108
 Kurama 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 160 
 Tà 
  
109
 PeIu 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 690,126 
 Chính 
  
110
 LeoParker 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 106,400 
 Chính 
  
111
 xxxBCxxx 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 29,986 
 Chính 
  
112
 GaoRed 
 Thần Nữ 
 CritDameVN 
 133 
 0 
 134,680 
 Chính 
  
113
 SophiaParker 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 130,030 
 Chính 
  
114
 AustinParker 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 87,234 
 Chính 
  
115
 HandOfGod 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 169,574 
 Chính 
  
116
 AnnaParker 
 Đại Phu 
 HoaLongVN 
 133 
 0 
 9,220 
 Chính 
  
117
 DaoPho 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 23,718 
 Chính 
  
118
 Thuong3Chia 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 104,340 
 Tà 
  
119
 Tamz 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 -1,200 
 Chính 
  
120
 ZinZhao 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 162,388 
 Chính 
  

Trang 2 của 129 | 0 1 2 3 4 |Close
Open