BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 0102 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 100 
 Chính 
  
42
 ice03 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 100 
 Chính 
  
43
 J3oong 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 3,190 
 Chính 
  
44
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 126 
 0 
 66,344 
 Tà 
  
45
 NIC0THOIKEN 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 30,308 
 Chính 
  
46
 BongDem 
 Thích Khách 
  
 125 
 0 
 100 
 Tà 
  
47
 FixTK 
 Thích Khách 
  
 125 
 0 
 100 
 Tà 
  
48
 HPBxThienLong 
 Thích Khách 
 HacPhongBangVN 
 125 
 0 
 101,039 
 Tà 
  
49
 CoBeXaHoiDen 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 86 
 Tà 
  
50
 SuTi 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 80,499 
 Tà 
  
51
 6969 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 100 
 Chính 
  
52
 ThotTietCanh 
 Thích Khách 
  
 123 
 0 
 100 
 Tà 
  
53
 NamDuong 
 Thích Khách 
 GrabBikeVN 
 123 
 0 
 210,806 
 Chính 
  
54
 z1Gau 
 Thích Khách 
  
 123 
 0 
 100 
 Tà 
  
55
 UyenXynh 
 Thích Khách 
  
 122 
 0 
 102,190 
 Chính 
  
56
 MinhDuc 
 Thích Khách 
  
 121 
 0 
 129,710 
 Chính 
  
57
 MoonLight99 
 Thích Khách 
  
 121 
 0 
 100 
 Tà 
  
58
  SaoHayRaDeQua  
 Thích Khách 
 Farmer 
 120 
 0 
 59,860 
 Tà 
  
59
 CandyLove17 
 Thích Khách 
  
 120 
 0 
 50,160 
 Tà 
  
60
 BboyWind 
 Thích Khách 
  
 118 
 0 
 11,980 
 Chính 
  
61
 UchihaShisui 
 Thích Khách 
  
 118 
 0 
 100 
 Chính 
  
62
 YeuHon 
 Thích Khách 
 TayThien 
 118 
 0 
 100 
 Tà 
  
63
 EnlightenSin 
 Thích Khách 
 ChallengeYG 
 117 
 0 
 17,540 
 Chính 
  
64
 DeathSquad 
 Thích Khách 
 ShowbizVN 
 117 
 0 
 37,600 
 Chính 
  
65
 VuaBongToi 
 Thích Khách 
  
 116 
 0 
 100 
 Chính 
  
66
 0oThichKhacho0 
 Thích Khách 
  
 116 
 0 
 31,180 
 Tà 
  
67
 KichThich 
 Thích Khách 
  
 115 
 0 
 1,120 
 Chính 
  
68
 Shiki 
 Thích Khách 
  
 115 
 0 
 100 
 Chính 
  
69
 Oppaa 
 Thích Khách 
  
 115 
 0 
 100 
 Tà 
  
70
 DeMii 
 Thích Khách 
  
 115 
 0 
 54,000 
 Tà 
  
71
 Archetist3 
 Thích Khách 
  
 114 
 0 
 100 
 Tà 
  
72
  TheBest  
 Thích Khách 
  
 114 
 0 
 2,860 
 Tà 
  
73
 1ChocDie 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 90 
 Tà 
  
74
 500Dong 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 200 
 Tà 
  
75
 ChayDi 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 300 
 Tà 
  
76
 DoLangPhi 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 80 
 Tà 
  
77
 BachTieuThuan 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 690 
 Tà 
  
78
 Tom09 
 Thích Khách 
  
 112 
 0 
 81,180 
 Tà 
  
79
 Lana 
 Thích Khách 
 ImbaYG 
 111 
 0 
 9,080 
 Tà 
  
80
 J3lack 
 Thích Khách 
  
 109 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 1 của 8 | 0 1 2 3 |Close
Open