BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 Zaken 
 Cung Thủ 
  
 130 
 0 
 105,870 
 Tà 
  
42
 HoaTay 
 Cung Thủ 
  
 128 
 0 
 72,090 
 Tà 
  
43
 ImCung 
 Cung Thủ 
  
 127 
 0 
 56,200 
 Chính 
  
44
 AllForYou 
 Cung Thủ 
  
 126 
 0 
 51,080 
 Chính 
  
45
 sasimi 
 Cung Thủ 
  
 125 
 0 
 140,578 
 Tà 
  
46
 Cappuchino 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 125 
 0 
 17,160 
 Chính 
  
47
 Durt 
 Cung Thủ 
  
 124 
 0 
 1,277 
 Tà 
  
48
 Born2Kill 
 Cung Thủ 
  
 123 
 0 
 92,247 
 Tà 
  
49
 QueenBee 
 Cung Thủ 
  
 121 
 0 
 72,080 
 Chính 
  
50
 ThanTien 
 Cung Thủ 
  
 121 
 0 
 80,740 
 Chính 
  
51
 ochoa 
 Cung Thủ 
  
 120 
 0 
 100 
 Chính 
  
52
 Ziny 
 Cung Thủ 
 NgaMy. 
 120 
 0 
 896 
 Tà 
  
53
 Usopp 
 Cung Thủ 
 MerryAVN 
 119 
 0 
 37,246 
 Tà 
  
54
 alovktaa 
 Cung Thủ 
  
 118 
 0 
 31,810 
 Chính 
  
55
 JiWon 
 Cung Thủ 
  
 117 
 0 
 20,100 
 Chính 
  
56
 0oAnNhieno0 
 Cung Thủ 
  
 116 
 0 
 11,940 
 Tà 
  
57
 ReuPhong 
 Cung Thủ 
  
 116 
 0 
 76,167 
 Tà 
  
58
  zLongNhiz  
 Cung Thủ 
  
 116 
 0 
 -30 
 Chính 
  
59
 ThaoGia 
 Cung Thủ 
  
 115 
 0 
 18,078 
 Chính 
  
60
  BirdKiller  
 Cung Thủ 
  
 115 
 0 
 19,410 
 Chính 
  
61
 XuanThuy 
 Cung Thủ 
  
 114 
 0 
 70 
 Tà 
  
62
 MrMichael 
 Cung Thủ 
  
 114 
 0 
 14,100 
 Tà 
  
63
 KwonNara 
 Cung Thủ 
 ImbaYG 
 114 
 0 
 42,380 
 Chính 
  
64
  SillverHunter  
 Cung Thủ 
 TayHanhKyTH 
 113 
 0 
 280 
 Tà 
  
65
 ZZZZTy 
 Cung Thủ 
  
 112 
 0 
 5,590 
 Tà 
  
66
 LyLongg 
 Cung Thủ 
  
 112 
 0 
 58 
 Tà 
  
67
 BanTen 
 Cung Thủ 
  
 111 
 0 
 100 
 Chính 
  
68
 Im01 
 Cung Thủ 
  
 110 
 0 
 28,100 
 Chính 
  
69
 CungNu 
 Cung Thủ 
  
 110 
 0 
 22,100 
 Chính 
  
70
 BaoVy 
 Cung Thủ 
  
 108 
 0 
 51,070 
 Chính 
  
71
 Ron5 
 Cung Thủ 
  
 108 
 0 
 70 
 Tà 
  
72
 KiRin 
 Cung Thủ 
  
 108 
 0 
 100 
 Chính 
  
73
 Traxex 
 Cung Thủ 
  
 107 
 0 
 90 
 Tà 
  
74
 Irisviel 
 Cung Thủ 
  
 107 
 0 
 90 
 Chính 
  
75
 Jennie 
 Cung Thủ 
  
 106 
 0 
 22,100 
 Chính 
  
76
  MeDuSa  
 Cung Thủ 
 ShowbizVN 
 106 
 0 
 70 
 Tà 
  
77
 Poom 
 Cung Thủ 
  
 106 
 0 
 100 
 Chính 
  
78
 LinhNhi 
 Cung Thủ 
  
 106 
 0 
 38,050 
 Tà 
  
79
 zYing 
 Cung Thủ 
  
 105 
 0 
 3,090 
 Tà 
  
80
  VoDao  
 Cung Thủ 
  
 105 
 0 
 90 
 Tà 
  

Trang 1 của 8 | 0 1 2 3 |Close
Open