BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 Cannabis 
 Thích Khách 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 830,651 
 Chính 
  
42
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 818,897 
 Chính 
  
43
 Rubby 
 Diệu Yến 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 769,799 
 Chính 
  
44
 love84 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 761,889 
 Tà 
  
45
 KingG0LD 
 Cung Thủ 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 756,574 
 Chính 
  
46
  zZmAZz  
 Cầm Sư 
  
 136 
 0 
 753,165 
 Chính 
  
47
 Donaldtrump 
 Cầm Sư 
  
 135 
 0 
 748,110 
 Chính 
  
48
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 747,696 
 Chính 
  
49
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 745,078 
 Chính 
  
50
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 734,707 
 Tà 
  
51
 xKAZUHAx 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 136 
 0 
 720,776 
 Tà 
  
52
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 703,883 
 Tà 
  
53
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 674,636 
 Chính 
  
54
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 666,362 
 Tà 
  
55
 Klaus 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 665,541 
 Tà 
  
56
 BonBon 
 Đàm Hoa Liên 
  
 132 
 0 
 660,498 
 Chính 
  
57
 kiem6 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 646,393 
 Chính 
  
58
 1234 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 646,090 
 Tà 
  
59
 Witch 
 Thần Nữ 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 631,912 
 Chính 
  
60
 lFunnyPigl 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 614,025 
 Tà 
  
61
 SPLyLy 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 611,794 
 Chính 
  
62
 zKhanhVyz 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 600,035 
 Tà 
  
63
 Moon 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 137 
 0 
 584,266 
 Chính 
  
64
 HeNiKen 
 Kiếm Khách 
 WeAreOneYG 
 135 
 0 
 572,906 
 Chính 
  
65
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 570,858 
 Chính 
  
66
 Johns 
 Đàm Hoa Liên 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 564,686 
 Tà 
  
67
 TenEmLaGi 
 Thương Hào 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 564,582 
 Chính 
  
68
 Akay 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 557,896 
 Tà 
  
69
 Killer 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 543,860 
 Tà 
  
70
 VedaybenA 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 543,162 
 Chính 
  
71
 NganHa 
 Thương Hào 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 531,976 
 Chính 
  
72
 oMeo 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 530,123 
 Chính 
  
73
 TuHaoReal 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 135 
 0 
 511,528 
 Chính 
  
74
 LeeTjp 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 502,865 
 Tà 
  
75
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 480,860 
 Tà 
  
76
 HangBG 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 479,634 
 Tà 
  
77
 vudoan2 
 Đại Phu 
 WeAreOneYG 
 137 
 0 
 473,586 
 Chính 
  
78
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 461,049 
 Tà 
  
79
 ZzRain 
 Diệu Yến 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 448,839 
 Tà 
  
80
 BadBoys 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 437,882 
 Tà 
  

Trang 1 của 155 | 0 1 2 3 |Close
Open