BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 100Dong 
 Thần Nữ 
  
 133 
 0 
 3,800 
 Chính 
  
42
 BaByKuT3 
 Thần Nữ 
  
 133 
 0 
 133,924 
 Tà 
  
43
 Danann 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 52,074 
 Chính 
  
44
 love4 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 129,350 
 Chính 
  
45
 Chinsu 
 Thần Nữ 
  
 132 
 0 
 1,196 
 Tà 
  
46
 KeoDau 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 132 
 0 
 2,170 
 Chính 
  
47
 SHARON 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 132 
 0 
 1,205 
 Chính 
  
48
 TieuMaThan 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 58,786 
 Tà 
  
49
 KTom7 
 Thần Nữ 
 CritDameVN 
 131 
 0 
 1,398 
 Chính 
  
50
 heomap 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 131 
 0 
 337,030 
 Chính 
  
51
 Kpjn 
 Thần Nữ 
  
 131 
 0 
 2,280 
 Tà 
  
52
 HoaPhuong 
 Thần Nữ 
  
 131 
 0 
 29,090 
 Tà 
  
53
 HoaTulip 
 Thần Nữ 
  
 130 
 0 
 27,100 
 Chính 
  
54
 MsBap 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 29,800 
 Chính 
  
55
 Heart 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 129 
 0 
 56 
 Chính 
  
56
 HoaTim 
 Thần Nữ 
  
 128 
 0 
 80 
 Tà 
  
57
 Legend 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 128 
 0 
 8,460 
 Chính 
  
58
 Brely5016 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 128 
 0 
 36,330 
 Chính 
  
59
 Changg 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 128 
 0 
 20,320 
 Chính 
  
60
 6789 
 Thần Nữ 
  
 128 
 0 
 33,983 
 Tà 
  
61
 alovkta1 
 Thần Nữ 
  
 128 
 0 
 584 
 Tà 
  
62
 ImTN3 
 Thần Nữ 
  
 127 
 0 
 100 
 Chính 
  
63
 rViki 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 126 
 0 
 80 
 Tà 
  
64
 BabyKut3N01 
 Thần Nữ 
  
 125 
 0 
 2,961 
 Tà 
  
65
 ThanNuYQ 
 Thần Nữ 
  
 124 
 0 
 50 
 Tà 
  
66
  6667  
 Thần Nữ 
  
 124 
 0 
 112,422 
 Tà 
  
67
  6668  
 Thần Nữ 
  
 124 
 0 
 720 
 Chính 
  
68
 GirlLuManh 
 Thần Nữ 
  
 124 
 0 
 60 
 Tà 
  
69
 SOPHIA 
 Thần Nữ 
  
 124 
 0 
 6,070 
 Tà 
  
70
 ixxxxi 
 Thần Nữ 
 nhauYG 
 124 
 0 
 49,130 
 Chính 
  
71
 Silenth11 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 124 
 0 
 82 
 Chính 
  
72
 Shavana 
 Thần Nữ 
  
 123 
 0 
 14,570 
 Tà 
  
73
 Leona 
 Thần Nữ 
  
 123 
 0 
 14,590 
 Tà 
  
74
 HPBxAhri 
 Thần Nữ 
  
 123 
 0 
 22,490 
 Tà 
  
75
 RoyKing 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 90 
 Tà 
  
76
 mama2 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
77
 Mama1 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
78
 mama4 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
79
 nunes3 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
80
 MaNu 
 Thần Nữ 
  
 122 
 0 
 70 
 Chính 
  

Trang 1 của 14 | 0 1 2 3 |Close
Open