BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
41
 SiSu 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 160,180 
 Chính 
  
42
 Lucie 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 -10 
 Tà 
  
43
 quoctt1 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 18,130 
 Tà 
  
44
 xRosee 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 118,040 
 Chính 
  
45
 Free 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 11,390 
 Chính 
  
46
 Dragon 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 7,440 
 Tà 
  
47
 Block 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 137 
 0 
 96,568 
 Chính 
  
48
 Tank 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 30,310 
 Tà 
  
49
 Drug 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 6,010 
 Chính 
  
50
 AustinParker 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 100,494 
 Chính 
  
51
 DauXanh 
 Đao Khách 
 Farmer 
 137 
 0 
 1,000 
 Chính 
  
52
 Nucapachj3 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 4,067 
 Tà 
  
53
 oMeo 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 533,123 
 Chính 
  
54
 Riax 
 Đao Khách 
  
 137 
 0 
 116,098 
 Chính 
  
55
 Nucapachj 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 87 
 Tà 
  
56
 daokhachbmt3 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 282,890 
 Chính 
  
57
 Zues 
 Đao Khách 
 Farmer 
 137 
 0 
 2,466 
 Chính 
  
58
 EmXinHet 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 5,330 
 Chính 
  
59
 LongHuwng 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 124,206 
 Chính 
  
60
 HangLong 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 285,950 
 Tà 
  
61
 TheSaw 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 164,220 
 Chính 
  
62
 Paris3 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 266,386 
 Tà 
  
63
 ThangKho 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 103,329 
 Tà 
  
64
 Nakroth 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 3,486 
 Tà 
  
65
 Joker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 2,380 
 Tà 
  
66
 Arthur 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 2,490 
 Tà 
  
67
 ixxxi 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 148,460 
 Chính 
  
68
 2Beo 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 192,312 
 Chính 
  
69
 BinZ 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 218,160 
 Tà 
  
70
 daoka5 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 109,714 
 Chính 
  
71
 DiepLienTu 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 131,400 
 Tà 
  
72
 SockG 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 137 
 0 
 103,540 
 Tà 
  
73
 TDWaterLaw 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 86,920 
 Tà 
  
74
 HanDi1 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 80,910 
 Tà 
  
75
 Yves 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 136 
 0 
 164,198 
 Chính 
  
76
 MissThree 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 136 
 0 
 101,090 
 Chính 
  
77
 MsChang 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 136 
 0 
 18,240 
 Chính 
  
78
 Hanzo 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 136 
 0 
 19,026 
 Tà 
  
79
 4Beo 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 646 
 Tà 
  
80
 Hanabi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 136 
 0 
 18,220 
 Tà 
  

Trang 1 của 35 | 0 1 2 3 |Close
Open