BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 480,860 
 Tà 
  
2
 Diemcoco 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 34,030 
 Chính 
  
3
 KeeyCee 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 210,470 
 Chính 
  
4
 Aky01 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 29,090 
 Chính 
  
5
 Neva 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 169,910 
 Tà 
  
6
 Aky03 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 42,090 
 Chính 
  
7
 Tryndamere 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 135,910 
 Tà 
  
8
 Hana 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 167,820 
 Chính 
  
9
 Aky02 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 29,050 
 Chính 
  
10
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 1,247,693 
 Tà 
  
11
 Ashe 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 1,145,882 
 Tà 
  
12
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 1,239,264 
 Tà 
  
13
 Kaii 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 321,400 
 Tà 
  
14
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 461,049 
 Tà 
  
15
 Viego 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 280,790 
 Chính 
  
16
 Liverpool 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 115,653 
 Tà 
  
17
 Naga 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 944,687 
 Tà 
  
18
 Tom01 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 174,974 
 Tà 
  
19
 2tay2emDJ 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 216,479 
 Chính 
  
20
 CherryCoCo 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 3,180 
 Chính 
  
21
 HachTam 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 121,007 
 Chính 
  
22
 Apricot 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 86,030 
 Chính 
  
23
 BunnyKuto 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 68,470 
 Chính 
  
24
 Qua4 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 85,906 
 Chính 
  
25
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 908,476 
 Chính 
  
26
 KingGOID 
 Cung Thủ 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 1,238,636 
 Chính 
  
27
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 1,581,879 
 Tà 
  
28
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 1,179,625 
 Tà 
  
29
 Steve 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 920,347 
 Tà 
  
30
 KingVN 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 10,130 
 Chính 
  
31
 Yudlee 
 Đại Phu 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 287,386 
 Chính 
  
32
 Blue 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 3,590 
 Chính 
  
33
 Angelina 
 Cầm Sư 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 1,207,100 
 Chính 
  
34
 NuNhi 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 47,110 
 Chính 
  
35
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 1,447,576 
 Tà 
  
36
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 1,330,339 
 Tà 
  
37
 Unicorn 
 Diệu Yến 
 WeAreOneYG 
 138 
 0 
 1,158,231 
 Chính 
  
38
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 703,883 
 Tà 
  
39
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 1,176,925 
 Tà 
  
40
 lFunnyPigl 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 614,025 
 Tà 
  

Trang 0 của 155 | 0 1 2 |Close
Open