BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 2,020,675 
 Tà 
  
2
 xKAZUHAx 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,378,881 
 Tà 
  
3
 NganKieuLong 
 Đàm Hoa Liên 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 246,020 
 Tà 
  
4
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 ThuaThiThoiYG 
 148 
 0 
 1,271,309 
 Chính 
  
5
 PornhuD 
 Đàm Hoa Liên 
 ThuaThiThoiYG 
 148 
 0 
 123,100 
 Tà 
  
6
 DuTi 
 Đàm Hoa Liên 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 7,300 
 Chính 
  
7
 zzBeYen 
 Đàm Hoa Liên 
  
 141 
 0 
 9,170 
 Tà 
  
8
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
  
 140 
 0 
 674,007 
 Chính 
  
9
 8888 
 Đàm Hoa Liên 
 ChoiVuiThoi. 
 140 
 0 
 3,090 
 Chính 
  
10
 Johns 
 Đàm Hoa Liên 
 ThapTamBang 
 139 
 0 
 574,186 
 Tà 
  
11
 MinYoung 
 Đàm Hoa Liên 
  
 136 
 0 
 244,958 
 Tà 
  
12
 Sagota 
 Đàm Hoa Liên 
 CaiBangVN 
 136 
 0 
 315,095 
 Chính 
  
13
 trainhan 
 Đàm Hoa Liên 
 Farmer 
 133 
 0 
 257,710 
 Tà 
  
14
 Lizar 
 Đàm Hoa Liên 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 14,260 
 Chính 
  
15
 BonBon 
 Đàm Hoa Liên 
  
 132 
 0 
 660,498 
 Chính 
  
16
 20000 
 Đàm Hoa Liên 
  
 132 
 0 
 100 
 Chính 
  
17
 1KiemTecDic 
 Đàm Hoa Liên 
 CritDameVN 
 131 
 0 
 101,172 
 Tà 
  
18
  HanLong  
 Đàm Hoa Liên 
  
 131 
 0 
 207,114 
 Chính 
  
19
 Zen3 
 Đàm Hoa Liên 
 ChoiVuiThoi. 
 128 
 0 
 90 
 Chính 
  
20
 DHLBacGiang 
 Đàm Hoa Liên 
  
 127 
 0 
 173,070 
 Tà 
  
21
 QWER 
 Đàm Hoa Liên 
  
 127 
 0 
 5,053 
 Tà 
  
22
 zzYENzz 
 Đàm Hoa Liên 
  
 127 
 0 
 78,870 
 Tà 
  
23
 Shao 
 Đàm Hoa Liên 
  
 127 
 0 
 56,558 
 Chính 
  
24
 QuachNgocAnh 
 Đàm Hoa Liên 
  
 126 
 0 
 100 
 Chính 
  
25
 ThanMa 
 Đàm Hoa Liên 
 HomeAloneFA 
 126 
 0 
 153,280 
 Tà 
  
26
 Shif 
 Đàm Hoa Liên 
  
 126 
 0 
 66,610 
 Tà 
  
27
 MotTacTro 
 Đàm Hoa Liên 
  
 125 
 0 
 186,420 
 Chính 
  
28
 Silencer 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 37,370 
 Tà 
  
29
 SwordMaster 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 15,484 
 Tà 
  
30
 TrieuMan 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 17,690 
 Tà 
  
31
 rutvan 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 15,060 
 Chính 
  
32
 BabyRose 
 Đàm Hoa Liên 
 Farmer 
 123 
 0 
 60 
 Tà 
  
33
  HPBxBapNgo  
 Đàm Hoa Liên 
  
 123 
 0 
 134,180 
 Tà 
  
34
 kiem 
 Đàm Hoa Liên 
  
 122 
 0 
 95,770 
 Tà 
  
35
 DamLiemHoa 
 Đàm Hoa Liên 
  
 122 
 0 
 40,252 
 Tà 
  
36
 5OODong 
 Đàm Hoa Liên 
  
 121 
 0 
 390 
 Tà 
  
37
 MeoConTapPK 
 Đàm Hoa Liên 
  
 120 
 0 
 48,740 
 Chính 
  
38
 GiaHan 
 Đàm Hoa Liên 
 ShowbizVN 
 120 
 0 
 80 
 Chính 
  
39
 OppaThuongGia 
 Đàm Hoa Liên 
  
 119 
 0 
 100 
 Chính 
  
40
 MeoConHuHong 
 Đàm Hoa Liên 
  
 117 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |Close
Open