BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 751,608 
 Tà 
  
2
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 134 
 0 
 472,688 
 Chính 
  
3
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 134 
 0 
 392,570 
 Chính 
  
4
 YenThapTam 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 398,997 
 Tà 
  
5
 Lizar 
 Đàm Hoa Liên 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 14,260 
 Chính 
  
6
 Noaz 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 133 
 0 
 305,179 
 Chính 
  
7
 Johns 
 Đàm Hoa Liên 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 365,286 
 Chính 
  
8
 BonBon 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 130 
 0 
 537,238 
 Chính 
  
9
 HanLong 
 Đàm Hoa Liên 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 199,184 
 Chính 
  
10
 1KiemTecDic 
 Đàm Hoa Liên 
 CritDameVN 
 130 
 0 
 101,172 
 Tà 
  
11
 MinYoung 
 Đàm Hoa Liên 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 154,970 
 Tà 
  
12
 PornhuD 
 Đàm Hoa Liên 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 114,180 
 Tà 
  
13
 trainhan 
 Đàm Hoa Liên 
 BanMeThuot 
 129 
 0 
 134,450 
 Tà 
  
14
 DHLBacGiang 
 Đàm Hoa Liên 
 ThienTrucYG 
 127 
 0 
 173,070 
 Tà 
  
15
 QWER 
 Đàm Hoa Liên 
  
 126 
 0 
 5,053 
 Tà 
  
16
 zzYENzz 
 Đàm Hoa Liên 
  
 126 
 0 
 57,370 
 Tà 
  
17
 ThanMa 
 Đàm Hoa Liên 
 HomeAloneFA 
 126 
 0 
 153,280 
 Tà 
  
18
 Shif 
 Đàm Hoa Liên 
 ThienTrucYG 
 126 
 0 
 66,610 
 Tà 
  
19
 NganKieuLong 
 Đàm Hoa Liên 
 CaiBangVN 
 125 
 0 
 23,080 
 Tà 
  
20
 MotTacTro 
 Đàm Hoa Liên 
  
 125 
 0 
 186,420 
 Chính 
  
21
 Silencer 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 37,370 
 Tà 
  
22
 SwordMaster 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 15,484 
 Tà 
  
23
 TrieuMan 
 Đàm Hoa Liên 
  
 124 
 0 
 17,690 
 Tà 
  
24
  HPBxBapNgo  
 Đàm Hoa Liên 
  
 123 
 0 
 134,180 
 Tà 
  
25
 Shao 
 Đàm Hoa Liên 
  
 123 
 0 
 56,558 
 Chính 
  
26
 kiem 
 Đàm Hoa Liên 
  
 122 
 0 
 95,770 
 Tà 
  
27
 DamLiemHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 KhongSoVkVN 
 122 
 0 
 40,252 
 Tà 
  
28
 5OODong 
 Đàm Hoa Liên 
  
 121 
 0 
 390 
 Tà 
  
29
 MeoConTapPK 
 Đàm Hoa Liên 
  
 120 
 0 
 48,740 
 Chính 
  
30
 GiaHan 
 Đàm Hoa Liên 
 ShowbizVN 
 120 
 0 
 80 
 Chính 
  
31
  CayVCL  
 Đàm Hoa Liên 
  
 117 
 0 
 -50 
 Chính 
  
32
 HoangZuocSu 
 Đàm Hoa Liên 
 SniperHunterTH 
 117 
 0 
 4,900 
 Chính 
  
33
 rutvan 
 Đàm Hoa Liên 
  
 116 
 0 
 90 
 Chính 
  
34
  KT004  
 Đàm Hoa Liên 
  
 115 
 0 
 4,630 
 Chính 
  
35
  e001  
 Đàm Hoa Liên 
  
 115 
 0 
 1,675 
 Chính 
  
36
 DiDi 
 Đàm Hoa Liên 
  
 114 
 0 
 19,100 
 Tà 
  
37
 SexyGirl 
 Đàm Hoa Liên 
  
 114 
 0 
 4,100 
 Tà 
  
38
  KT002  
 Đàm Hoa Liên 
  
 113 
 0 
 -20 
 Chính 
  
39
  KT003  
 Đàm Hoa Liên 
  
 113 
 0 
 -60 
 Chính 
  
40
 MT15 
 Đàm Hoa Liên 
  
 112 
 0 
 10,100 
 Tà 
  

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |Close
Open