BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Mark3 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 5,510 
 Chính 
  
2
 Arsenal 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 29,730 
 Tà 
  
3
 Miracle 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 52,090 
 Tà 
  
4
 HoaSat 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 21,483 
 Chính 
  
5
 MauNhiThienHa 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 131,276 
 Chính 
  
6
 Tamz 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 -1,200 
 Chính 
  
7
 TieuTu 
 Hàn Bảo Quân 
 ThienTrucYG 
 133 
 0 
 12,098 
 Tà 
  
8
 love12 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 133,358 
 Chính 
  
9
 LongThanDao 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 728 
 Chính 
  
10
 Scoopy 
 Hàn Bảo Quân 
  
 133 
 0 
 3,730 
 Chính 
  
11
 Truong33 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 100 
 Chính 
  
12
 Checker 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 698 
 Chính 
  
13
 Villa 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 85,526 
 Chính 
  
14
 CuLua 
 Hàn Bảo Quân 
 DragonVN 
 133 
 0 
 77,290 
 Chính 
  
15
 CuLua1 
 Hàn Bảo Quân 
 DragonVN 
 132 
 0 
 71,430 
 Chính 
  
16
 OneWord 
 Hàn Bảo Quân 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 63 
 Tà 
  
17
 Culua2 
 Hàn Bảo Quân 
 DragonVN 
 132 
 0 
 74,700 
 Chính 
  
18
 HanBaoKun 
 Hàn Bảo Quân 
 DragonVN 
 132 
 0 
 71,530 
 Chính 
  
19
 AnhBaChaCu 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 16,879 
 Tà 
  
20
 LoveI 
 Hàn Bảo Quân 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 -140 
 Chính 
  
21
 ZiHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 11,290 
 Tà 
  
22
 Morbius 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 18,730 
 Chính 
  
23
 ZzHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 7,200 
 Tà 
  
24
 Thor03 
 Hàn Bảo Quân 
 DragonVN 
 131 
 0 
 116,660 
 Chính 
  
25
 VinnyKuti 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 -60 
 Chính 
  
26
 HanTuyet 
 Hàn Bảo Quân 
  
 131 
 0 
 53,598 
 Tà 
  
27
 HanNgoc 
 Hàn Bảo Quân 
  
 131 
 0 
 103,600 
 Tà 
  
28
 CuiBap1 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 3,159 
 Tà 
  
29
 Tissss 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 1,050 
 Tà 
  
30
 LongNhiPK 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 2,330 
 Chính 
  
31
 HuyetLongMa 
 Hàn Bảo Quân 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 2,834 
 Chính 
  
32
 BanhChuoi 
 Hàn Bảo Quân 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 1,530 
 Chính 
  
33
 NhauKhongSin 
 Hàn Bảo Quân 
  
 130 
 0 
 2,220 
 Chính 
  
34
 HanQuanBao 
 Hàn Bảo Quân 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 26,810 
 Tà 
  
35
 SiSa 
 Hàn Bảo Quân 
 KhongSoVkVN 
 130 
 0 
 22,460 
 Chính 
  
36
 HanMen 
 Hàn Bảo Quân 
  
 130 
 0 
 1,168 
 Tà 
  
37
 HanTuVi 
 Hàn Bảo Quân 
  
 130 
 0 
 1,218 
 Tà 
  
38
 NuHanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 161,498 
 Tà 
  
39
 BopBi 
 Hàn Bảo Quân 
  
 130 
 0 
 1,110 
 Tà 
  
40
 LoveMe 
 Hàn Bảo Quân 
  
 130 
 0 
 1,328 
 Tà 
  

Trang 0 của 23 | 0 1 2 |Close
Open