BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,204,127 
 Tà 
  
2
 Raphael 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,930,835 
 Tà 
  
3
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,343,094 
 Tà 
  
4
 MaiDaoMaiKeo 
 Cầm Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 252,112 
 Tà 
  
5
 Rain 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 157,898 
 Chính 
  
6
 BeDi 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 159,850 
 Tà 
  
7
 cam5 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 148 
 0 
 287,230 
 Chính 
  
8
 Harper 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 147 
 0 
 259,661 
 Tà 
  
9
 Ribi 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 175,670 
 Tà 
  
10
 Miyan 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 27,987 
 Chính 
  
11
 EmGaiTrinh 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 145 
 0 
 30,090 
 Chính 
  
12
 MaiSuPhong 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 144 
 0 
 48,968 
 Tà 
  
13
 ekacam 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 143 
 0 
 44,052 
 Tà 
  
14
 daotanu 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 142 
 0 
 10,100 
 Tà 
  
15
 HongKy 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 141 
 0 
 170,248 
 Tà 
  
16
 ZzMaLeZz 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 141 
 0 
 1,228,579 
 Tà 
  
17
 Vinamilk 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 141 
 0 
 6,090 
 Tà 
  
18
 DeTu 
 Cầm Sư 
  
 140 
 0 
 223,568 
 Chính 
  
19
 SunFlower 
 Cầm Sư 
  
 140 
 0 
 492,167 
 Chính 
  
20
 longnunu 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 140 
 0 
 126,279 
 Chính 
  
21
 gackiemsaicam 
 Cầm Sư 
 Farmer 
 140 
 0 
 233,828 
 Chính 
  
22
 HoaTigon 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 140 
 0 
 105,300 
 Tà 
  
23
 Donaldtrump 
 Cầm Sư 
  
 139 
 0 
 801,100 
 Chính 
  
24
 Rosie 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 139 
 0 
 109,921 
 Tà 
  
25
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
  
 139 
 0 
 655,358 
 Chính 
  
26
 HangBG 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 139 
 0 
 479,634 
 Tà 
  
27
 MrsBi 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 104,530 
 Chính 
  
28
 ThanhXuan 
 Cầm Sư 
  
 137 
 0 
 100 
 Chính 
  
29
 NishiHa 
 Cầm Sư 
  
 136 
 0 
 100 
 Tà 
  
30
 lovebuff 
 Cầm Sư 
 lovebangVN 
 136 
 0 
 100 
 Tà 
  
31
  zZmAZz  
 Cầm Sư 
  
 136 
 0 
 753,165 
 Chính 
  
32
 Alicia 
 Cầm Sư 
 AriaCompanyVN 
 135 
 0 
 0 
 Tà 
  
33
 LakiAt 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 135 
 0 
 109,573 
 Chính 
  
34
 KTom5 
 Cầm Sư 
 CritDameVN 
 134 
 0 
 1,928 
 Chính 
  
35
 DevinPierre 
 Cầm Sư 
  
 133 
 0 
 480 
 Chính 
  
36
 LongNhi 
 Cầm Sư 
  
 133 
 0 
 3,418 
 Tà 
  
37
 GaoBlue 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 156,720 
 Chính 
  
38
 Violet 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 285,400 
 Chính 
  
39
 Thor01 
 Cầm Sư 
 Farmer 
 132 
 0 
 179,326 
 Chính 
  
40
 JunK 
 Cầm Sư 
  
 132 
 0 
 2,388 
 Tà 
  

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |Close
Open