BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 671,241 
 Tà 
  
2
 Rosie 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 134 
 0 
 20,021 
 Tà 
  
3
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 744,920 
 Tà 
  
4
 zZmAZz 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 606,196 
 Chính 
  
5
 LakiAt 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 109,573 
 Chính 
  
6
 cam5 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 229,750 
 Chính 
  
7
 DJSona 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 590,675 
 Chính 
  
8
 EmGaiTrinh 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 13,740 
 Chính 
  
9
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 133 
 0 
 388,268 
 Chính 
  
10
 LongNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 3,488 
 Tà 
  
11
 MaiDaoMaiKeo 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 17,894 
 Tà 
  
12
 Rain 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 150,708 
 Chính 
  
13
 Harper 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 27,073 
 Tà 
  
14
 Donaldtrump 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 133 
 0 
 487,520 
 Chính 
  
15
 DeTu 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 132 
 0 
 110,058 
 Chính 
  
16
 Violet 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 285,400 
 Chính 
  
17
 HangBG 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 345,764 
 Chính 
  
18
 longnunu 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 121,280 
 Chính 
  
19
 Miyan 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 131 
 0 
 3,607 
 Chính 
  
20
 Thor01 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 131 
 0 
 155,356 
 Chính 
  
21
 Ribi 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 175,020 
 Tà 
  
22
 KTom5 
 Cầm Sư 
 CritDameVN 
 131 
 0 
 1,228 
 Chính 
  
23
 BeDi 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 23,990 
 Tà 
  
24
 MaiSuPhong 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 48,968 
 Tà 
  
25
 DevinPierre 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 -20 
 Chính 
  
26
 GaoBlue 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 130 
 0 
 151,430 
 Chính 
  
27
 Tittt 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 130 
 0 
 3,870 
 Tà 
  
28
 ekacam 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 130 
 0 
 62 
 Tà 
  
29
 EmGayAnhNghe 
 Cầm Sư 
  
 130 
 0 
 103,846 
 Chính 
  
30
 Aky04 
 Cầm Sư 
 KhongSoVkVN 
 130 
 0 
 113,087 
 Tà 
  
31
 HongKy 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 149,578 
 Tà 
  
32
 JunK 
 Cầm Sư 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 1,488 
 Tà 
  
33
 SunFlower 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 129 
 0 
 255,464 
 Chính 
  
34
 GoToSleep 
 Cầm Sư 
 ChallengeYG 
 129 
 0 
 11,990 
 Chính 
  
35
 gackiemsaicam 
 Cầm Sư 
 BanMeThuot 
 129 
 0 
 164,428 
 Chính 
  
36
 quakhulaive 
 Cầm Sư 
 BanMeThuot 
 128 
 0 
 143,598 
 Tà 
  
37
 Shelly 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 128 
 0 
 50,576 
 Chính 
  
38
 MrsBi 
 Cầm Sư 
 ThapTamBang 
 128 
 0 
 14,920 
 Chính 
  
39
 ThikLamSao 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 127 
 0 
 77,800 
 Tà 
  
40
 HPBxTieuVu 
 Cầm Sư 
 ThienTrucYG 
 126 
 0 
 128,350 
 Tà 
  

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |Close
Open